Locke teoria del coneixement idees simples de reflexió, modes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 

La substància pensant produeix coneixement en forma d’idees , que es diferencien segons la seva procedència. D’aquesta manera, Descartes estableix una tipologia d’idees:

Les idees innates, produïdes en el ment, sense ajut de l’experiència. Pertanyen a la naturalesa de la raó i són evidents; per tant, són certes.

Les idees adventícies, que tenen l’origen en la informació que arriba de l’exterior de la raó


Les idees factícies, que construeix la imaginació a partir de les anteriors


En l’obra de Descartes hi ha dues línies de reflexió sobre les accions humanes:

La que tracta el tema de la llibertat, entesa com a capacitat d’elecció, i que Descartes considera part de la imperfecció humana.

La que tracta de la moral, entesa com les regles de conducta clares i d’aplicació personal, a què es refereix en el Discurs del mètode i que constitueixen la moral provisional o per provisió.

Més endavant, Descartes diu que aquestes dos línies de reflexió es poden generalitzar i apareixen tres conceptes morals fonamentals; màximes o regles morals universals:

Criteri d’emmotllament a la situació: Obeir les lleis i els costums del país on es viu, observant la pròpia religió i tenint en compte com a criteri suplementari l’opinió de la gent moderada del país.

Regla de coherència amb les pròpies decisions: Un cop presa una decisió, no deixar-la i seguir-la fins a les últimes conseqüències, encara que pel camí es pugui considerar dubtosa.

Regla de delimitació de l’abast de les pròpies accions i interessos: Procurar canviar el punt de vista propi abans que intentar canviar l’ordre del món i considerar que només tenim autoritat sobre els nostres pensaments. Així, o bé podem afectar sobre allò que és al nostre exterior o bé ens és absolutament impossible fer-ho.


Característiques generals Empirisme:

L’origen del coneixement queda situat en l’experiència

El coneixement humà es limitat

El coneixement ho es d’idees

El pensament consisteix a relacionar idees

Nou concepte de raó, dependent de l’experiència i limitada a aquesta. Aquesta raó, es l’única guia de l’acció humana (Hume)

Thomas Hobbes, publica Leviatan on desenvolupa les seves teories polítiques. Origen de les teories contractualistes modernes i descriu els fonaments de la teoria iusnaturalista. 

L’estat original de l’home es el de natura, lliure i desinteressat. El conflicte es dona quan dos éssers humans desitgen el mateix. “ l’home es el llop per als altres éssers humans”

L’estat que garanteix i defensa la llibertat i la igualtat dels ciutadans, sotmesos a una autoritat absoluta en mans de la qual es troba la felicitat individual. 

L’Empirisme: a la ment no hi ha res que abans no hagi estat en els sentits.
Locke defensa que la ment en néixer no hi ha cap contingut. Conflicte amb el Racionalisme: res d’idees innates. Locke vol arribar a establir els límits que es pot arribar a conèixer. 

Qualitat: objectes de la realitat externa, objecte de la nostra experiència, pot produir idees a la nostra ment.

Idea: resultat de percepció que te la nostra ment d’aquestes qualitats. 

Qualitats primàries: originals (coses invariables)

Qualitats secundaries: interpretació subjectiva (varien segons l’experiència)
Entradas relacionadas: