Locke

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,82 KB

 

Poder Legislatiu


: aquella part De l’estat que té la capacitat de fer i modificar lleis.

Estat De guerra:


quan algú Intenta violar el dret a la vida o els drets bàsics d’una altra persona.

De Manera clara:


que no admet Cap dubte.

A La meva naturalesa:


allò que fa que Jo sigui allò que sóc que jo sigui jo.

Societats Polítiques:


per Contraposició de l’estat de naturalesa, agrupacions de persones que Voluntàriament decideixen viure d’acord amb certes regles, principis…

Govern Legítim:


qui exerceix el Poder sobre una comunitatd’una manera reconeguda, pactada, pels membres d’aquesta Comunitat.

Rebels:


aquells que s’oposen per força a L’ordre que estableixen les lleis.

Legisladors:


aquells que tenen l’autoritat per Promulgar lleis

Llei:


el poder

Fins Pels quals el govern havia estat erigit:


la protecció dels béns dels súbdits, dels 3 drets Naturals.

PREGUNTA 3

Breu introducció autor

John Locke va néixer al 1632 i va morir Al 1704 a prop de Bristol. És el primer filòsof empirista, és a dir, que l’origen del coneixement era l’experiència. Ell era liberal i tenia una visió positiva Del món a diferencia de Hobbes. Les seves obres més importants són: Dos tractats Sobre el govern civil (1689) i Assaig sobre l’enteniment humà (1690).

Per justificar aquesta frase esmentada En el títol cal parlar dels temes…

Explicar-ho

Locke en contra Monarquia absoluta. Crea l’origen de la societat civil que és l’estat de natura (iusnaturalista). Els éssers lliures, independents i iguals. Tenien uns drets establerts Per Déu que no podien atemptar contra ells: vidam llibertat i propietat (comunal=donat Per Déu o s’obté d’un mateix per mitjà del treball=liberalisme=justifica el Dret de propietat=burgès=capitalisme). Cooperen entre ells de bona fe, harmonia (a partir de la raó es respectaven els drets). Situacions descontrolades, no Sabien solucionar-ho, improvitzar, problemes que fan inviables l’estat de Natura a llarg plaç=no lleis, no jutges imparcials (ho feia qualsevol), no Càstigs, no institució que arbitrés i solucionés els conflictes. Com no s’havien solucionar els problemes, s’arribava A l’estat de guerra. Succeeix quan algú declara/ mostra la intenció de dur a Terme una acció contra un altre ésser humà= abandona l’estat de naturalesa. Qui Està amenaçat ha d’utilitzar tots els seus elements al seu abast per Defensar-se, fins i tot matant a la persona agressora=defensa els innocents.Per prevenir l’aparició de l’estat de guerra es va fer el pacte social (contractualisme): Canviar certes llibertats per una organització. Era una renúncia condicional i No absoluta. Era recíproc (beneficia al poble i al rei), reversible (no era per Sempre, tot el contrari que Hobbes que era irreversible), personar i rebutjable (el podien fer fora). A partir del pacte/consens, es passa d’una societat Natural a una societat civil on els homes pacten millorar l’estat de naturalesa Renunciant a alguns drets per obtenir beneficis com la llei escrita o el Manteniment de propietat i creen una nova forma de convivència que és la Monarquia parlamentaria=no tot el poder pel poble= legislatiu (fa lleis, legislatiu=representant Del poble, lleis que beneficien la vida, llibertat i propietats; volen Preservar la llibertat i el dret a la propietat), executiu (executa lleis i Jutja a qui no les compleix, rei, obliga i castiga) i federal (regula les Relacions internacionals, aliances, rei).

 que els homes s’agrupen en societat i abandonen L’estat de naturalesa. Així sorgeixen les societats polítiques. Finalment, Parla del dret legítim de rebel·
Lió. Diu que es pot rebel·lar-se contra el Poder quan no es compleix el que s’ha promès en el pacte. Ex:
no legislar a favor del bé comú o legislar quelcom no escollit per la Majoria o abusar de la posició del poder i no respectar la propietat, la Integritat o la llibertat dels seus súbdits.

Breu conclusió

COMPARATIVA L-P

P i L:


la filosofia política no Es pot separar de la teoria del coneixement.

P:

planteja un món en què el bé és un Model pur i perfecte, que mai no canvia i que ha de ser descobert mitjançant L’ànima.

L:


és empirista, el coneixement depèn de Les relacions pràctiques que els humans estableixen amb el món.

P:

la nostra competència per parlar Sobre política i per governar depèn del nostre tipus d’ànima. Només els experts, els més savis, qui coneixen millor les Idees…poden gobernar.

L:

el poble és la font del poder. Tots som Competents per parlar sobre política perquè tenim drets naturals i interessos Per defensar.

P:

tendim a l’Estat Per naturalesa.

L:

construïm l’Estat A partir d’un pacte, però podríem no haver-lo fet.

P:

creu que en la nostra ànima hi ha idees del bé, justícia…

L:

considera que un dret natural no és Una idea innata, sinó disposicions que la naturalesa posa en les relacions dels Humans i amb la natura. Seria contradictori i antinatural viura en una societat Que no ens donés dret a la vida, propietat i llibertat.

P:

el govern no es comparteix, ni es discuteix. El governant (filòsof-rei) és un savi que no delega, ni debat. Hi ha divisió de tres clases (productors (moderació), guardians (valor)i governants(prudència)) però el poder només Correspon als magistrats i al filòsof-rei.

L:

El govern s’escull amb el contracte i el poder s’ha de compartir-se entre Diversos poders per evitar una situació d’abús (despotisme). Tota acumulació de Poder incontrolat té efecte negatius. Locke també té clases socials (poble i Aristòcrats), però no es divideix segons l’intel·lecte.

P:

estatista, els drets de l’Estat passen per sobre dels drets Individuals. La propietat privada està subordinada als interessos de l’Estat, per Tant, no existeix com a tal.

L:

liberal, Defensa que la propietat privada és un dret natural, una forma d’expressió de La llibertat. Els drets col·lectius no poden anul·lar els individuals. P: visió Negative de la democràcia, ja que defensava la monarquia absoluta i l’aristpcràcia. L: s’aproxima a la democracia, ja que defensa la monarquia parlamentària amb la Divisió de poders (legislatiu, executiu i federal).

DISSERTACIÓ

Esmentar la frase i explicar una mica Amb les teves paraules

Dir si estàs d’acord o no+argumentacions

Conclusió

Entradas relacionadas: