La llibertat guiant el poble Delacroix

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,58 KB

 

Obra : La llibertat Guiant el poble / Autor : Eugène Delacroix (París, 1798- 1863) / Cronologia:  1830

Material: oli sobre tela / Estil: ROMàntic /Tema: històric – Al·legòric / Localització: Museu del
Louvre (París)

CONTEXT HISTÒRIC

CRONOLOGIA:


1830.

CONTEXT CULTURAL:


Aquesta obra s’emmarca dins de les anomenades revolucions burgeses que es Van produir a Europa durant la primera meitat del Segle XIX desprès de la Caiguda de Napoleó i com reacció al retorn a l’Antic Règim que la Restauració Va imposar a partir del Congres de Viena 1815.

Les lluites revolucionaries en Favor del liberalisme i el nacionalisme caracteritzen aquest període, unes Lluites amb les que els pintors ROMàtics es van sentir plenament identificats i Van captar en els seus quadres.


En el terreny econòmic, la Revolució industrial va suposar un augments dels transports, l’aparició de Noves fonts d’energia i un augment de la població (enderrocament de les Muralles de les ciutats). Els problemes derivats de la societat industrial van Generar el sorgiment de noves doctrines socials (socialisme i anarquisme) i Moviments reivindicatius i revolucionaris.


El quadre fa referència concretament A les “Les tres jornades glorioses» que es produïren a París el 27, 28 i 29 de juliol de l’any 1830; amb les quals es va posar fi al govern absolutista Dels Borbons a França i obri pas a una monarquia parlamentaria sota Lluís Felip D'Orleans.

ESTIL

El quadre pertany al Romanticisme, Que és un moviment artístic nascut a França Durant el primer terç de Segle XIX  i que rebutja l’ordre i el materialisme Burges i la industrialització. Es caracteritza per la valoració del sentiment i La passió per sobre de la raó, reivindica l’individu, els sentiments i la Imaginació, s’identifica amb els processos revolucionaris i els moviments Nacionalistes de l’època, mostra gust per tot allò exòtic, llunyà, recupera el Passat, amb especial predilecció per l’Edat Mitjana...

DESCRIPCIÓ FORMAL


Realitzat en oli sobre tela.

En aquesta obra hi ha predomini del color sobre la Línea.
S’abandona del model escultòric de contorns nítids, propi del Neoclassicisme (influència de Goya i Rubens).

Hi ha contrast entre colors càlids i freds (negre/blanc, Blau/vermell), amb predomini dels ocres. Destaquen el vermell i el blau de la Bandera,  del ferit que s’arrossega Davant la llibertat, i la polaina del mort del primer terme. Aquests colors Blaus formen l’eix central de l’obra. Hi ha una repetició dels colors Bandera francesa (roig, blau i blanc).

La llum és un element primordial i irreal:
Ilumina La brusa del cos caigut en primer terme, envolta la figura de la Llibertat, i Dissol entre fums i lluentors els núvols i les cases del fons. És una llum que proporciona La tensió ambiental a l’escena.


La composició és clàssica. Les figures s’emmarquen dins D’una piràmide amb vèrtex al puny de la dona que aguanta la bandera francesa. A La base, hi ha dos cossos sense vida, un a cada costat. És una composició Equilibrada. La utilització d’aquesta figura geomètrica com a base Estructural de la composició incrementa el dinamisme que és l’element Fonamental d’aquest quadre.

Aquest dinamisme ve donat també per:


- Personatges fent gestos apassionats, mostrant els seus sentiments.


- Ús de les formes ondulades que donen moviment a la composició:
La bandera, Els cabells de la dona, el cinturó, la roba del vestit, els braços i les cames Corbats o doblegats...

No hi ha cap figura estàtica o serena

- El contrast entre els cossos caiguts i els combatents També intensifica el moviment.

La profunditat i representació de L’espai s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de la perspectiva Aèria  i també per la superposició De diferents plans:

- Primer pla els cossos dels difunts

-En segon pla la Llibertat, el burgès, el moribund i L’estudiant,

-Tercer pla la població  lluitant.

-Al fons la ciutat enmig de la boirina i el fumEntradas relacionadas: