Llei

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,36 KB

 

F.P.  El Poder constituït


oEl poder no pot ser absolut ni arbitrari

Deixar A mans del poder la Defensa de la propietat i la capacitat de jutjar i castigar les infraccions es Fa de manera delegada.

oSón els ciutadans els qui de comú acord han establert aquest poder i Els qui l’autoritzen a legislar per ells i, en conseqüència, tenen la facultat de revocar-lo si No respecta les lleis o els fins pels quals ha estat establert.

oPer tant, el pacte que es realitza és doble:

Ød’una banda, entre tots els Individus per constituir l’estat;

Ød’altra banda, entre els individus I els governants.

·El Poder està repartit per evitar els possibles abusos d’un poder absolut

oLocke estableix la primera divisió de poders en Distingir entre:

ØEl Poder legislatiu
. La seva finalitat és procurar el bé públic, Elaborar les lleis i vetllar perquè es compleixin. Les lleis Han de ser conegudes per tots i no es poden modificar per adequar-les a casos Concrets. A diferència del poder absolut de Hobbes, està sotmès a la llei i a la voluntat popular.

ØEl Poder federatiu. S’encarrega d’establir aliances amb altres comunitats i té el Poder de declarar la guerra o Firmar la Pau.

·Una Democràcia restringida, vinculada a la propietat

oEncara que el model que proposa Locke és un govern representatiu que és fruit de la voluntat de la majoria, Aquesta majoria només està Formada per aquells que tenen drets Polítics, i només els propietaris en Tenen.

oSegons Locke, els individus sense propietats, encara Que tenen els mateixos deures socials que Els que en tenen, estan mancats de drets Polítics ja que no tenen res per defensar.

·De La dissolució del govern

oPodem classificar les causes de dissolució dels governs en:

1)Externes. La manera més comuna és la intromissió D’una força estrangera que s’arriba a imposar sobre els membres d’una Comunitat.

2)Internes. Se’n destaquen dues, quan:

A)El Cos legislatiu s’altera. El poder legislatiu es descompon quan:

A)Imposa la seva pròpia voluntat Arbitràriament en comptes d'ajustar-se a les lleis

b)Impedeix que la legislatura es Reuneixi quan li pertoca, o que actuï lliurement d’acord amb els fins pels Quals ha estat constituïda.

c)Els electors o els sistemes D’elecció són alterats sense el consentiment del poble i contra els seus Interessos comuns.

D)Lliura el poble a la subjecció d’un Poder estranger

E)Descuida i abandona el càrrec, de Manera que les lleis que han estat fetes deixen d’executar-se

B)El Poder legislatiu, o el príncep, actua contràriament al fi pel qual fou Constituït. Això es produeix quan:

a)Tracta d’envair la propietat del súbdit i fer-se Ell mateix, o qualsevol altre grup de la comunitat, amo i senyor de les vides, llibertats i fortunes del poble.

b)Fa ús de la força, el tresor i els Serveis de la societat per corrompre’n Els representants i guanyar-se’ls pels seus propis fins; o quan obertament coacciona els electors.

En els dos casos abans Esmentats, és a dir, quan el Cos legislatiu s’altera o els legisladors actuen contràriament al fi pel qual Foren constituïts, aquells que resultin culpables seran culpables de rebel·lió; ja que estan, de fet, eliminant l’arbitratge que cada Membre d’aquesta societat havia consentit per aconseguir una pacífica resolució De totes les controvèrsies i per impedir que hi hagués entre ells un estat de Guerra.

Entradas relacionadas: