Llei uniformitat mendel

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 797 bytes

 
-Llei de la uniformitat de la 1era generacio filial: diu q quan s¡encreuen dues races pures q difereixen en un determinat caracter els individus hibrids de la primera generacio filial son totos iguals
-Llei de la segregacio dels gens: els al·lels determinen un caracter se separen i es reparteixen entre gametes i el tornen a reunir durant la fecundacio
-
llei de la independencia dels gnes: diu que els caracter son independents els un dels altres i el sgens k els determinen es combinen lliurement i es transmeten independentment.

Entradas relacionadas: