Literatura s. XVI-XVII-XVIII

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

 
Segle XVI: 1. El renaixement: Trobem 3 corrents ideològics: -Pensament Ramón Llull (la seva obra) -Gèneres literaris caire popular -Introdicció a l'erasmisme (Tot un corrent italià). Els valors estètics del renaixment són: -L''imperi de la raó com a única font vàlida de coneixement. -La valoració abs. de la tradició -Subjecció a la norma i disciplina artística. -Recerca dels ideals d'equilibri, mesura... Cristòfol Despuig: Es l'autor de l'obra més important del període: Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. En poesia, trobem a Pere Serafí, representa la pervivència i l'entusiasme dels models poesia Ausiàs March i alhora intent d'aclimatar la metrica renaixentista. Segle XVII: 1. El barroc: Evolució del renaixement. Desengany davant la realitat i obsessió pas del temps i brevetat de la vida. Dos estils diferents: El conceptisme: provocació a partir de la deformació de la realitat. El culteralisme: tendeix a una idealització de la realitat mitjançant l'ús de metàfores embellidores. Trobem 2 autors relevants: Francesc Vicent Garcia: autor d'una extensa obra poètica, dels dos vessants. En el 1º grup, temàtica eròtica i escatològica, li van donar fama. Francesc Fontanella: Segueix tècnicament a Góngora, però tema imita el bucolisme de les Églogas. La seva composició teatral es compon de: Amor, fermesa i porfia: Seguint el model de Garcilaso de la Vega, explica com Fontano, un pastor Besós, competeix amb Guidèmino per l'amor de Elisa. A Lo desengany, l'autor s'allunya de l'estètica garcilasiana i se situa en una línia molt més barroca. Segle XVIII: 1. La il·lustració i el neoclassicisme: El neoclassicisme proposa un retorn a les formes estètiques clàssiques. La il·lustració designa un moviment originat al final segle XVII a Gran Bretanya. Rafael d'Amat, baró de Maldà: contrapunt dels intel·lectuals i acadèmics il·lustrats. Calaix de sastre és una mena de dietari on l'autor pren nota de festes, esdeveniments...2. La literatura neoclàssica: Joan Ramis i Ramis: Obra poètica i dramàtica en català.

Segle XIX: 1. La Renaixença: Recuperació cultural i política que van viure els Països Catalans. 2. Jacint Verdaguer: Li podria fer ombra a Guimerà. Va ser ordenat sacerdot i destinat a una parròquia, però va haver de marxar-ne. A Barcelona, protegit per un marquès, Verdaguer va escriure: L'Atlàntida, Idil·lis i cants místics, Canigó. Coronat el 1886 com a poeta de Catalunya. Després d'un viatge a Terra Santa, la seva vida va canviar radicalment. Va rebutjar ser sacerdot i va practicar la caritat envers els + necessitats. Els seus anys finals de la seva vida, entre sofriment personal i polèmica. Flors del Calvari demostra el seu estat d'ànim abatut. Poesia èpica: Formada per L'atlàntida: format per versos Alexandrins (6+6) sintetitza el descobriment d'America amb l'enfonsament de l'Atlàntida. I Canigó: un poema sobre paisatges reals de Catalunya. Poesia lírica: Conreà només pàtria i fe. Pel que fa a pàtria, trobem: Pàtria i Montserrat. Obra en prosa: abarca els viatges i les excursions, la problemàtica personal i el folklore. Excursions i viatges i Dietari d'un pelegrí a Terra Santa, són obres documentals que contenen la descripció dels paisatges de verdaguer al llarg de la seva vida. En defensa pròpia, és un recull dels articles apareguts al diari La Publicidad. També aport al folklore, rondalles. 3. El teatre al segle XIX: L'expansió del teatre arriba a Catalunya amb el romanticisme. Cap al 1860 es comencen a escriure obres de temàtica catalana. 4. Àngel Guimerà: Santa Cruz de Tenerife, emigra a el Vendrell, s'adapta molt bé. Formà part mov. Renaixentista. Distingim 3 vessants: poeta, dramaturg i polític. La poesia, camí d'entrada a la literatura. Com a polític, intervingué en la redacció del Memorial de Greuges, però destaca per dramaturg. Tres etapes: Entre 1879-1890: Mar i Cel. Entre 1890-1900 Terra Baixa i La filla del mar. Entre 1900-1924 La reina vella i La reina jove. 5. Narcís Oller: Estudis de Dret, la seva primera obra es Croquis del natural. La papallona, marca l'inici del naturalisme a Catalunya. L'escanyapobres novel·la en que l'autor descriu de forma objectiva el procés de l'avaricia.

Entradas relacionadas: