Literatura romanticista

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,86 KB

 
tmps:ordre i durada:lordre tracta de com es disposen els fts en la narracio si tenen un ordre cronologic natural o alterats per diversos motius. retrospeccio:la narracio trna arrere.anticipacio:la narracio ens avança fets k tindran lloc mes endavnt.simultainetat:te dues accions que sesdevenen alora.durada nrmal:el mtps cnematogrfc dura = k el tmps real.--pla sekuencia:tota la sekuencia es rodada en un unic pla. atraves del muntatge.lasekuencia dura elmateix k en la realtat pero amb canvis de plansdurada anormal:elipsi:sues aaccions sense continuitat.resum:peiode de tmps llarg es presenta am uns kuants plans de tall dextracte.alentiment:a menys velocitat dura mes k la realitat aceleracio:a mes velocitat dura -k al realitat.extensio: es mes extens k el tmps eal sallarga el tmps

literatura: els artistes modernistes sonteressen per lart i la literatura del romanticisme defensen la llibertat oer a crear la introduccio i lespontainetat rebutgen els principis literaris del realisme natualisme: la rao lodre en cientifisme pertanyen a la burgesa per es rebelen contra akesta.noucentisme:segle XX moviment cultural oposat al modernisme esteticament i ideologic 1906 nou per 1900 i nou en oposicio a vell:-referir la ciutat sobre el camp i la natura,imita les fortmes artistikes classikes...futurisme;admiracio per la civilitzacio mecanicai els processos tecnics.cubisme:a partirde la descomposicio de la ealitat sen fa una reconstruccio.dadaisme:la engacio de tot.surrealisme:preten canviar la vida i lart

Entradas relacionadas: