Literatura catalana anys 60

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,15 KB

 

Dimensió estètica i literària Tema 0


La història de la literatura és lestudi de les successives èpoques, els moviments, les
tendències i els autors que shan donat al llarg del temps, en un Març universal o duna
llengua en concret, per exemple la catalana.
Les etapes de la història de la
literatura catalana són:

La literatura catalana medieval (segles XIII-XV)


La literatura catalana moderna (segles XVI-XVIII)


La literatura catalana contemporània (segles XIX-XXI)


Dins de cadascuna daquestes etapes es distingeixen diferents moments i moviments.


Lèxic Tema 1

El sentit figurat
Hi ha mots o expressions que no es fan servir en el seu sentit propi o literal, sinó en un sentit
especial o figurat. Això passa en comparacions (pesat com el plom), metàfores (ser un plom),
metonímies (té divuit primaveres), locucions (a ulls clucs) o frases fetes (obrir uns ulls com
unes taronges
).


La literatura catalana medieval (I)


La primera etapa de la literatura catalana medieval (segles XIII i XIV) va comportar un
desenvolupament de la prosa pel que fa a temes i intencions; la poesia, en canvi, continuava sent conreada en occità, seguint el model dels trobadors.
Ramón Llull
Ramón Llull va ser el creador de la prosa culta en català, amb una obra filósòfica, científica i
literària que tenia com a intenció de fons el servei a la religió cristiana.

Les cròniques

Les narracions històriques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere el Cerimoniós
tenien com a intenció exalçar els reis dAragó i la seva política dexpansió territorial.
Bernat Metge
Bernat Metge és un escriptor lligat a les intrigues de la cort i que adopta certs trets de
lhumanisme italià, especialment en lestil i en les referències abundants a autors clàssics.


La diversitat lingüística


Unes societats lingüísticament complexes


Les societats actuals són més complexes des del punt de vista lingüístic per diversos factors,
com ara la globalització, els corrents migratoris, el turisme o la revolució tecnològica.

El repte de conservar i potenciar la diversitat lingüística i cultural


La majoria de les sis mil llengües diferents que actualment es parlen al món corren el risc de desaparèixer, sota la pressió de les més consolidades i esteses. Conservar i potenciar aquest patrimoni és un repte per a tota la humanitat.
.


Diferents llengües per a diferents funcions

Les llengües tenen diverses funcions socials:
Funció identificativa i de cohesió social duna comunitat determinada.
Funció comunicativa, dins de cada societat o, en alguns casos, fins i tot internacionalment.
Funció denriquiment cultural i personal, en el cas de llengües apreses després de la pròpia

Dimensió estètica i literària tema 2

La literatura catalana medieval (i II)
Al Segle XV culmina la literatura catalana medieval. En poesia, es produeix lemancipació del
model líric dels trobadors i la consolidació de poetes que ja no escrivien en occità sinó en
català. En prosa, es desenvolupa la novel·la de cavalleries, considerada com la primera pedra
de la novel·la moderna. València és la capital daquest moment esplendorós, amb autors com
Jaume Roig, Joan Roís de Corella, Ausiàs March o Joanot Martorell, entre altres.

La poesia lírica

La lírica trobadoresca va evolucionar lentament gràcies a poetes com Andreu Febrer, Gilabert
de Próixita i Jordi de Sant Jordi, que van crear una estètica personal, sense incorporar, però,
les innovacions estilístiques que estaven duent a terme els poetes italians de lèpoca. Però
la renovació profunda de la lírica es produeix amb lentrada en escena dAusiàs March, que
trenca amb la tradició trobadoresca i analitza amb profunditat el seu jo més íntim i les seves
contradiccions.


La novel·la cavalleresca
La novel·la cavalleresca té un plantejament realista: no hi ha elements fantàstics, la
geografia és coneguda, lèpoca és contemporània a lautor i els cavallers són psicològicament creïbles. Sintrodueix una nova manera dentendre la vida segons els ideals burgesos: el plaer, la raó, lhumor i el Realisme. Les mostres més rellevants daquest gènere són la novel·la Curial e Güelfa, anònima, i sobretot Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.

Entradas relacionadas: