Literatura

Enviado por Anónimo y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,88 KB

modernisme:S.XIX. s 1 mviment artistic k trnca amb la scietat dl moment.

Objectius: psar al dia la cultura, cnfigurarla n lamodernitat, incorpora a cataluny l’avantguarda cutural. Apareix x l rvista“l’avenç” la 1ª fsta s a Sitges (el cau ferrat) xsantiago rusiñol

2etapes: 1. 1892-1900 nrmalitzaciño d la yengua.paritr d lafesta d sitges i la revista. 2.1900-1911 mrcada x la rev. “juventud” scritors dla renaixença->mdernisme

 

Novelamodernista:

-RaimonCasellas: scriu 1ª nvel mdernista “elssots ferestecs”. Era narradr,critic d’art Iperiodista. L protagnista tnia la mateixa actitud k l’autor.

-Joaquimruyra: la seva narrtiva,dscriu la bellsa d la svarealitat amb un llenguatg literari. marines i Buscatges” idins “jacobé” k esta skrit n narradr 1ª xrsona I parla sbre l k veu Isent.

-PrudenciBertrana: dirigeix la revista “L’esquetxa de lestorratxes”. S periodista i profesor d pintura. Josefat”jeperut (L) prostituta. “poesies barbares” recull d proses.

-VictorCatala: Caterina Albert. 1892 prvka escandl xpresentars n ls jocs flrals amb l seu nom amb “l’infecticida”. 1905“Solitud” tradueix molts idimes. 1-10primavera 11 estiu 12-18 tardor. ¡Mila, Pastor, Maties, Anima !

 

Trespoetes:

-JoanMaragall. Bcn. Es soci d Josep Ixart I Joan Sarda Iparticipa n nla revista l’avenç “Vaca cega”.

-MiquelCosta Llobera: poeta,traductor i prosista. Tnia una familia amb mltsterres,xo smpre estiuejava a Formentó.Ls paissatgs fan k s’inspiri n la poesia.“recull de poesies” + “lo pi de Formentor”.

-JoanAlcover: diccionari Catala-valencia-balear. N ls poemesreflexteix la mort d la sva dna i fills. Ls paisatgs dscriuen l’estat d’anim.

 

 

Teatremoderniste:

-Teatre d’idees:

Joan Puig iFerrater dfnsa l teatr k dixa d kstat la part kmica i l’enfasi tragic.Rvluciona l teatr trnkant tndncia. Ls prsnatgs xpresen l rev vitalapasionadamente. Influencitar x Henrik Ibsen k skriu “casa nines” i “espectres”.Joan scriu “dama enamorada” i “aiguesencantades”

Teatre simbolista

Santiagorusiñol utlitza tknikes x fer l’art total: yenguatg utilitzat, caract. Xrsnatgs, creació ambient dtrminat Irecursos literaris “lalegria k pasa”arriba a Cataluña x Maurice Maeterlinck skriu “interior” i “la intrusa”

Entradas relacionadas: