Lipds

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,68 KB

funcions lipids: imxtant font enrgia, dona + enrgia glucids, sacomuln en tixit adipos. aiyant trmic (pingui) structural, membr. celules, spcifiks ( ormones vit a i d) aillant elctric (beines mielina) accio protctora/ac grasos sat. butíric, caproic, caprilic, làuric, miristic, palmític, esteàric, araquidic, lignocèric (solids greixos)ac gras insa. oleic (c18:19), linoleic (C18:29,12)linolèric(C18:39.12.15)araquinonic (C20:45,8,11,14)acilglicèrids(glicerina+acgras)cerids/ceres(ac gras + alcol funcio avelles pato) fosfolipids (fosfoglicèrids (glicerina+acgras+acfosforic+comp.nitrogenat - LECITINES Colina, CEFALÍNES colamina)fosfoesfingolipids (ceramides = esfingosina+acgras unit al C 2) fosfat de ceramida (ceramida+ac fosforic a la dreta) esfingomelina fosfat de ceramida + colina o colamina dreta)Glicolipids (cerbrosids (esfingosina+acgras+1sucre) gangliòsids (esfingo+acgras+1o+ sucres complex) /// Sabó accio emulsonan ja que envoleten les gotes deoli i impedeixen que suneixin, emulsio permanent. =sal d'acid gras =sal sodica. ch2oh + nao-c(Oadalt)-r1 (x3) terpens o isoprenoïdes 2-metil-1,3-butadie(enllaç doble1,3)1mole isopre, 2 mole monoterpens (essencies vegetals o olis aromatics) 3 mole sesquiterpens (faresol (sintesi esquale) 4 mole diterprens (fitol clorofila, vit AEK) 6 mole triterpens (esquale, propulso colesterol) 8 mole tetaterprens (extrems ciclats, carotenoides, pgments, caroens xantofila, +8 politerpens (cauxu) esteroides rus abelles, estera ciclopenta perhidrofenantré / esteroides colesterol component membrana celu, necessari, tmb a la sang i bilis, arteriosclerosi / trombosi, fetge propulso ac.biliars // acids i sals biliars fetge, duode, water, separar greoxis, ac colic i ac desoxicolic, quenodesoxicolic i litocolic. efecte emulsionan amb els greixos, impedir micel·les afavorir accio de les lipases. vit D // hormones progesterona (regla, fill) estrogens (grup, caracters + imp. estradiol) androgens (ome, tetosterona, caracters) suprarenals (metaboolisme dels glucids sals i h2o, adloesterona (regula funcio roño) cortisol (metabol. glucids, regular sintesi de glicogen.

Entradas relacionadas: