Lineas compositivas del guernica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,3 KB

 

GUERNIKA

Aquesta obra va ser feta al 1937 per Pablo Picassó. Aquesta obra forma part de les primeres avantguardes. Aquestes apareixen durant la primera meitat del s. XX. Anys de tensions i Període d’entreguerres.

A Espanya hi havia la Guerra Civil: enfrontament entre franquistes i republicans, i concretament el Bombardeig de la ciutat basca de Guernica per part de la legió Còndor, el qual és el primer bombardeig sobre població civil.

Picassó, autor de Màlaga, Des de petit va venir a viure a Barcelona i de seguida va començar a ser precoç Amb la pintura. Va passar per diverses etapes, des d’una etapa més realista a Entrar en contacte a amb els impressionistes i postimpressionistes de París. Va Passar per diverses èpoques, l’època blava, època rosa... Més tard va començar A experimentar amb el Cubisme i durant la major part de la seva obra, tot i Tenir diverses etapes, és cubista.

Descripció

Aquesta obra està feta amb Oli sobre tela i les seves dimensions són 3,51x7,82.

Sobre un paisatge Arquitectònic hi ha nou figures: sis humanes i tres animals. De les sis humanes Quatres son dones. A l’extrem dret hi ha una dona que aixeca els braços Enlaire, seguidament una altre que treu el cap per la finestra i una altra que Camina com si fugis. Després hi ha un cavall, i als seus peus hi ha un soldat Caigut. A l’extrem esquerra hi ha un ocell, un toro i una mare que porta un Nadó, el seu fill, en braços. 

PREDOMINIS DEL COLOR O EL DIBUIX:

Predomini Del dibuix per sobre del color perquè pràcticament no hi ha color. 

TRAÇ:

Molt precís, la línea és visible, Hi ha dibuixos geomètrics. 

COLOR:

gamma cromàtica molt reduïda entre El gris, negre i blanc. Utilitza aquets colors perquè a Picassó, que sempre Havia estat molt vinculat a la república,  La notícia del bombardeig de Guernica li va arribar a través dels diaris (fotos en blanc i negre) i li va impactar molt. 

COMPOSICIÓ:

Tot i que sembli molt desordenat i Caòtic, té una estructura molt clara. Tenim un eix de simetria que seria la Paret blanca del fons que divideix l’obra en dues meitats regulars. L’eix també Es converteix en la punta d’una piràmide i a dins s’hi emmarquen la majoria de Personatges, menys dos eixos verticals a cada extrem que és on s’emmarquen la Resta de personatges. És una composició tancada. Predomini de les línees Diagonals, rectes i combinades amb algunes de corbes que fan les diverses Formes dels personatges. Aquest us de diagonals i corbes fa que sigui una Quadre en moviment i dona dinamisme. 

MOVIMENT:

les línees corbes i diagonals Donen dinamisme, moviment i tensió. 

PROFUNDITAT:

No té perspectiva però S’aconsegueix una mica de profunditat a través dels espais representats (paret, Finestra...) i la col•locació dels personatges. 

LLUM:

És representada de manera irreal, Com en un còmic, com per exemple ho veiem en la bombeta amb punxes. La llum Provoca una mica d’ombra però bàsicament no hi ha clarobscurs. Hi apareixen Tres focus de llum: la bombeta del sostre, el quinqué i una finestreta. 

TRACTAMENT FIGURA HUMANA:

Tractament De manera cubista. Els personatges es representen des de tots els plans. No Busca la bellesa sinó que està tractat de manera cubista. 

EXPRESSIVITAT:

És molt gran. Hi ha autors que el Consideren expressionista perquè els crits que fan, les boques, les llengües.. Són elements que li donen molta expressivitat. Aconsegueix plasmar molt bé l’horror I la destrucció de la guerra. Aquesta obra pertany a L’estil Cubisme, Surrealisme i expressionisme. 
1.Es preocupa primordialment per l’expressió Del moviment i no tant del temps. 
2.Pretén representar (al mateix Temps) totes les formes possible de veure una figura. 
3.No recorre a les perspectives. 
4. Descriu una naturalesa morta per mig De una monocromia definida per clar-obscur i ombres.

5

.Descompon les formes i figures en Moltes parts, totes elles geomètriques; el objectiu és examinar-les i Ordenar-les per separat.

Entradas relacionadas: