Lineas compositivas del guernica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,98 KB

 


EL GUERNICA- 1937 (Picassó)Estil: Cubisme, Surrealisme, expressionisme


Context històric:Aquesta obra forma part de les primeres avantguardes. Aquestes apareixen durant la primera meitat del s. XX. Son uns anys de tensions i període d’entre guerres.A Espanya hi havia la Guerra Civil: enfrontament entre franquistes i republicans, i concretament el bombardeig de la ciutat de Guernica per part de la legió Còndor, el qual és el primer bombardeig sobre població civil.Picassó va passar per diverses etapes, des d’una etapa més realista a entrar en contacte a amb els impressionistes i postimpressionistes de París. Més tard va començar a experimentar amb el Cubisme i durant la major part de la seva obra, tot i tenir diverses etapes, és cubista.


Anàlisi formal


Tècnica: Oli


Descripció: Sobre un paisatge arquitectònic hi ha nou figures: sis humanes i tres animals. De les sis humanes quatres son dones. A l’extrem dret hi ha una dona que aixeca els braços enlaire, seguidament una altre que treu el cap per la finestra i una altra que camina com si fugis. Després hi ha un cavall, i als seus peus hi ha un soldat caigut. A l’extrem esquerra hi ha un ocell, un toro i una mare que porta un nadó, el seu fill, en braços.Predomini del dibuix per sobre del color perquè pràcticament no hi ha color.Traç: Molt precís, la línea és visible, hi ha dibuixos geomètrics.Color: gamma cromàtica molt reduïda entre el gris, negre i blanc. Utilitza aquets colors perquè a Picassó, que sempre havia estat molt vinculat a la república,  la notícia del bombardeig de Guernica li va arribar a través dels diaris i li va impactar molt.Moviment: les línees corbes i diagonals donen dinamisme, moviment i tensió.Profunditat: No té perspectiva però s’aconsegueix una mica de profunditat a través dels espais representats (paret, finestra...) i la col·locació dels personatges.


Llum: És representada de manera irreal, com en un còmic, com per exemple ho veiem en la bombeta amb punxes. La llum provoca una mica d’ombra però bàsicament no hi ha clarobscurs. Hi apareixen tres focus de llum: la bombeta del sostre, el quinqué i una finestreta.Té un tractament de manera cubista de les persones ja que no busca la bellesa sinó que està tractat de manera cubista.


Funció i interpretació:Interpretació: Representa el bombardeig de la ciutat basca de Guernica per part de l’aviació Alemanya, la Legió Còndor. Va ser el primer bombardeig sobre població civil. Fins aquell moment, les guerres tenien objectiu militar i les morts civils eren només per danys col·laterals, però aquí és el primer cop que la població civil es converteix en l’objectiu. És un assaig del que passarà a la segona Guerra Mundial, que es bombardejarà la població civil fins i tot amb la bomba atòmica.


Funció: Estètica, per ser exposat en el pavelló espanyol durant l’exposició universal de París el 1937 amb funció simbòlica de denuncia del bombardeig. El quadre va estar exposat a l’exposició universal, però com que Franco va guanyar la guerra, Picassó no va voler que s’exposés a Espanya mentre durés la dictadura .


Entradas relacionadas: