Límits i desequilibris de l'expansió Estats Units

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,94 KB

 
El final de la 1.G.M va comportar:

 • Perdua de milions de vides humanes

 • Paralització de l’aparell dels països en guerra

 • Depreciació de monedes i la inflació

 • Augment del deute interior i exterior

 • Pagament de les reparacions de guerra per part dels paisos derrotats

 • El final de la 1.G.M va comportar la fallida del continent europeu com a centre finançer industrial del móni l’inici de l’hegemonia dels EEUU en l’economia mundial.

El establiment del sistema economic:pla dawes

x estabilitzar l’economia després de la 1.G.M es va restaurar el patró d’or.

Els paisos van implantar el proteccionisme i la pujada de les tarifes duaneres. X estabilitzar les monedes europees es va acceptar el pla dawes . Es van ajustar els pagament que Alemanya havia de fer cada any adaptant-se al ritme de la seva economia.Nord-América va concedir també préstec a Alemanya per afrontar la despesa de la guerra, la qual cosa li va permeter la recuperació economica a partir del 1924.

Totes aquestes mesures del pla dawes van significar que l’equilibri de l’economia mundial es recolzava en el capital dels EEUU, es a dir , una crisi als EEUU soposava una crisi mundial.

Els felíços anys 20

Període de reactivació economica especialment als EEUU, frança i Alemanya. Va ser una expansió economica de sectors nous de l’economia. Noves industries amb l’automovil, electricitat, telefon…

Límits i desiquilibris de la expansió

La prosperitat dels felíços anys 20  tenia alguns desequilibris :

 • crisis de sector agrícola per la mecanització i la modernització del procès.

 • Estancament de les indústries tradicionals

 • Decens de la capacitat de consum de la població degut a l’estancament dels salaris , les indústries van haver d’afrontar el creixement dels estocs

 • Estancament de comerç mundial per l’augment de les taxes duaneres i les polítiques proteccionistes.

 • inestabilitat del sistema monetari internacional.

 • descens de les inversions en activitats productives . Molts capitals invertien en borsa perque la especulació ofería en benefici.

El crack de 1929

L’Octubre de 1929 la borsa de nova york es va enfonsar , adquirint la crisi dimensió mundial.

La crisi de sobreproducció i les inversions espectatives van donar lloc a una bombolla especulativa. Al 24 d’Octubre del 1929, conegut com a dijous negre, 13 milions d’accions es van posar a la venda amb una demanda nula, el mercat és va colapsar i la borsa es va enfonsar.

L’enfonsament de la borsa va colapsar l’economia nord-americana i va donar lloc a una larga crisi coneguda com gran depressió,que tenia els següents problemes:

 • Destrucció de l’estalvi i laruina de petits i grans inversors.

 • Reducció dràstica dels crèdits , del consum i l’inversió.

 • Cesament de les inversions

 • Augment de les taxes d’atur

 • Crisis al món rural.

 • Caiguda en la miseria de la població


Entradas relacionadas: