Liberalisme i naionalisme

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,92 KB

Burgesos+poble:robaven les arms a lexercit i a les casrns(bastilla)Causes:crisi,hicenda,politica,social,agraria(estius molt freds->males collies(crisi d subsistncia))ciutats(manufactures,perque n podn vendre els productes pk la gen n pot comprarlos)->Protestes camperoles,contra els nobles,senyors,elaboren QUADERNS d QUEIXES 1789 la revolució:convocatoria Estats generals(reunio 3 estaments i rey)rey diu als estaments q escrigin les qeixes x discutirles.Assamblea Nacional->(Tercer estat 95%)(Jou de pomme)Presa de la Bastilla->(revolta a paris 14 juliol)La Gran Pour->(revolta a les provincies)1789-1791 Constituent:Assamblea Nacional Constituent->es reuneixen 3estat x fe una constitucio x ferfora lantik regim(abolcio d feudalisme,declaracio d drets dl'home i del Ciutada,Separacio esglesia-estat,constitucio1791)Assamblea Nacional Legislatva->Reformes:(sufragi censatari masculi,drt a lapropietat,desamortitzacio dels bensdl'esglesia i delmunicipi)Unificacio del mercat nacional->Guerra d'austria 1792-1795Convencio:Caracteristiks->De monarkia a Repubica, sinstaura el sufragi universal masculi Govern dels girondins->Danton,lluisXVI mor a la gillotina.Mana la burgesia moderada Govern dels jacobins->Rbespierre(a la gillotina),etapa del terror(dictadura popular on participavan els sans-culotes,van demanar iualtat economika:democracia social,nova constitucio1793 Govern dels termidrs->Burgesos conservadors al
poder: + poder al rei,propietat algo sagratsufragi censatari.Nova constitucio1795.
1795-1799Directori:Carcteristikes->Reformes conservadores,militaritzacio del govern.Oposicio de:Radicals revolucionaris(conpiracions)(dels iguals x Babeuf)bsolutistes monarkiks.1799-1815Consolat,Napoleó:Reformes a frança:(codi civil,escla publica,centralizacio d ladministrcio)Beneficis petita i mitjana burgesia,IMperi militar fen la uerra ainglatra,182 frança dominava europa,Fracasos a la batalla d waerloo(russia i espanya)va sr la seva caiguda. Primera onada revolucionaria(1820-23):Caracteristiks->Burgesos liberals demanen:implantacio liberalisme politic i economic,lluiten:contra absolutistes burgesos i privilegiats->tenen represions(liberals) x prt del govern absolutista(penes de mort,preso,exili)Segona onada rvolucionaria(1830):A frança,fi monarkia borbonica,apareixen monarkies constitucionals,fi absolutisme a franç i españa,apareix un liberalisme moderat,poder compartit pobres-corona,moviments independentistes.Tercera onada revolucionaria(1848):Abolicio del feudalisme,paticipacio petita burgesia i asalariats,democrates i nacionalistes k tots ells demanaven: sufragi uniersal masculi,sovirania popular am amplies llibertats,asistencia social,pensions,contractes,8h trebll,igualtat social,dretspels assalariats.Movients nacionalistes de unificacio(italia alemanya)o independentistes(xekia,polacs,hungars,sevis)

Entradas relacionadas: