L´energia interna

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

 
LES PALAQUES LITOSFERIQUES: la terra te una capa externa rigida, de 70 a 150 km d´esspesor, formada per l´escorçai per la part mes externa del mantell. aquesta capa sanomena litosfera i esta fragmentada en uns enormes trossos anomenats plaques lotosferiques.davall de les plaques litosferiques hi ha una alñtra capa mes gruixuda, el mantell esta composta per roques molt calents i parcialemt foses aquesta capa sanomena astenosfera.

LA CONVECCIÓ: els corrents de convecció que es produixen a l´astenosfera fan que les plaques litosferiquues es desplacen a poc a poc.SEPARACIÓ DE PLAQUES:les dues plaques confrontats se separen i entre totes dues es produïx leixida de magma.COL:LISIÓ DE PLAQUES:les dues plaques limitrofes colisionen i en els majors dels casos unha senfon y lalyta no.LLISCAMENT LATERAL DE PLAQUES: les plaques llisquen lateralment quan creixen als dos costats de la dorsal.QUE SON ELS TERRATREMOLS: el moviments sismics o terratremols son sacsejades brusques de terreny dintensitat variable i durada corta.LIPOCENTRE:es el punt de linterior de la terra on es produix el terratremols. LEPICENTRE: el punt de la superficie on rep el primera sacsejada. els terratremols es medixen en rigters una mida de terratremosl y se detecten amb sismografs.VOLCANS: els volcans son clivelles de lescorça terrestre per les quials els magmes ixen a la superficie. SUBAERIS: les erupcions tene lloc a arees terrestres.SUBMARINS: les erupcions tenen lloc davall de la superficia del mar.METAMORFISME: consistix en la transformacio de les roques de lescorça quian son sotmeses a les temperatures i pressions elevades que es troven a zones profundes.MAGMES: son fosos de roques generats per la calor interna de la terra= roques plutoniques.
CONTINENTAL: sesten davall dels continets i esta formada fonamentalment per roques magmatiques iu metamorfiques.OCEANICA:es troba davall del fons del oceans i esta formada per roques magmatiques

Entradas relacionadas: