Lan taldeak faktoreak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,25 KB

 

Jarduera batean nahi den dinamika gidoi txukun baten Bidez jasota, antolatuta agertuko da.Animatzailearen arauak:
Teknika ezagutu, baita eskaintzen dituen Aukera eta arriskuak ere,Aurrez ezarritako prozedurak jarraitu,Teknikak helburu zehatz eta argiekin Aplikatu,Ez jarri abian praktikatik presaka edo Estu ibiltzez gero,Umeen artean lehia,Parte hartzea sustatu sormen eta errespetu Giroan,Partaide bakoitzak jarduera ulertu duela Eta arauak onartzen dituztela ziurtatu,Behin jarduera amaitutakoan ebaluazioa Egin. Animatzaileak egin behar ez duena:Bere buruz luzitzeko eta arreta gune Izateko zuzendu,Jarduera bat inprobisatu,Nolako emaitzak lortzen diren ikusteko Esperimentatu,Ez daukanean gaitasunak dinamika bat Burutzeko.Adibidez: Terapeuten dinamikak. Hezitzaileak ebaluazio mota hau burutzeko talde giro Egoki bermatu behar du.ANIMATZAILEAK:Taldea eta taldekideen ikasketa baloratu: Zer ikasi dute, zelan sentitu dira,Dinamikaren baliagarritasuna(prozedura) Baloratu.PARTAIDEAK:Dinamikari buruzko iritzia adierazi,Bakoitzaren bizipena eta sentimenduak Baloratu,Ikasi dutenari buruz hausnartu.  Emaitzen arabera dinamika errepikatu edo moldatu egin Behar da.


TALDE DINAMIKAK:Taldearen eraginez kide bakoitzaren jarrera aldatuko da,errealitatea simulatu eta dinamika batekin  taldearen portera aldatuko da edo landuko da,helburu nagusia partaide bakoitzak bizi duen esperientziatik ikastea bai praktikoki eta teorikoki,giza harreman sakonagoetara ailegatzea errazten dute adierazpen askearen bidez gaitasun pertsonal eta sozialak garatzea,tolerantzia eta besteenganako begirunea bezalako sentimendu positiboak sustatzen.


Gizakia izaki soziala da.Talde kontzeptua ezaugarri hauetariko batzuk:Helburu bera edo berdintsua duten pertsonen multzoa,beren artean komunikazioa ematen den pertsonen multzoa,talde barruan beren beharrak asetzen dituzten eta taldea batasun bezala ikusten duten pertsonen multzoa.Taldea bizipen egitura kolektibo berean parte hartzen duten pertsonen multzoa.Kide bakoitzak bere rola jokatzen du eta bere funtzioak betetzen ditu elkarbizitza hasten da arauak garatzera taldeko kide izan sentimenduen agerpenera eramango du.


HARREMAN AFEKTIBOAREN ARABERAKO TALDEAK:Lehen mailako:erlazio estuak bizi dituen taldea,kohesio eta intimitate maila altua.Talde hauek txikiak izaera informalekoak pertsonen jarreretan sakonki eragiten dute.Bigarren mailako:handiagoak eta erlazio inpertsonalak eta instituzionalduak.Arauei eta antolaketari dagokionez izaera formala dute.GIZAKIAK TALDEAREKIN DAUKAN ERLAZIOAREN ARABERAKO SAILKAPENA:Pertenentzia:aukeratu gabe borondatez izan gabe kiden den taldea familia,gelako taldea edo auzokoa.Erreferentzia:pertsonak berarekiko identifikazioa topatu eta bere baloreak,arauak edo sinesmenak hartzen dituen taldea.Talde hauek gizakiaren jarrera baldintzatzen dute koadrilak,kirol klubak.TALDEA SORTZEKO ARRAZOIAREN ARABERAKO SAILKAPENA:Talde formala:nahita osatuta daudenak helburu komun batzuk lortzeko asmoarekin, lan taldeak, arazoak konpontzeko taldeak.Informala:bat batean sortzen dire bakoitzaren aukeraketaren arabera, sinpatiagatik edo erakargarritasunagatik sortzen dira lagun taldea.TALDE TXIKIAK:bataz beste 20 pertsonez osatutaelkarrekin zuzenean erlazionatzen eta helburu eta arau komunak dituztenak:Kide bakoitzak bere nahiak taldean asetzea bilatzen du taldeari atxikita, ekintzak afizioak eta abar partekatzen dituztenean gertatzen da,komunikazioa ohikoa eta arina izaten da,

Orientazio aldia: Sortzen denean kiden arteko kontaktua ematen da.Elkar ez ezagutzeak ziurtasun gabezia eta larritasuna sortzen ditu;bakoitzaren ardura nagusiena besteengandik onartua izatearena izan ohia da.Animatzaileak taldearengana konfiantzaz hurbildu behar da motibatzeko eta sentsibilizatzeko komunikazioa handitu eta larritasun maila jaitsi.Taldekidek elkar ezagutzea beren artean aurkezpena egitea lehenengo kontaktua sortzeko helburuarekin,taldearen itxaropenak ezagutzen eta helburu komun batzuk propoosatuko ditu.Arauak ezartzen diren aldia:taldekideak hobeto ezagutzearekin batera taldeko funtzionamendua zuzendu behar duten jarrerei buruzko arauak sortzeko beharra sentitzen dute.Kide bakoitzak hartzen diren erabakietan eragina izateko indarra sentitzen du horrela pixkanaka bakoitzak jokatzen duen rola ezartzen boterea eta lidergoa lortzeko lehia agertzen da.Partaide guztiak integratuta egondaitezen saiatzea,pertsona denak taldeko kden diren sentiaraztea eta talde giro baikorra lortzea.Eraginkortasun aldia:Komunikazioa irekia gatazkak elkarrizketaren bitartez konpontzen dire,erabakiak adostasunez hartu eta gainera taldearekiko identitate sentimendu galdu gabe kideak beren beharrak aseta daudela sentitzen dute,denak baliagarriak eta onartuak sentitzen direla ideiak eta ekarpenak kontuan hartzen direla denen artean erabakiak hartzerakoan talde sormena eta eraginkortasuna garatzea.Amaieraren aldia:Behin helburuak lortu direnean talde desira dezakete luzaro jarraitzea,baina erremediorik gabe banatu egiten den eskolako taldeetan eta animazio ekintza askotan.Garrantzitsua da banaketa garai hau prestatzea aldi honetan bukatzen da animatzailearen lana.

Entradas relacionadas: