La unio europea

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,48 KB

L'any 1957, amb la dignatura dl tractat d Roma, es va crear la Comunitat Econòmica Europea(C EE) formada x Alemaña, França, Italia, Bèlgica, Paisos baixo si Luxemburg.
objctius CEE:era crear 1 unio duanera k permetres la lliure circulacio d mercaderies, prsones i capitals i srveis ntre paisos membres, i la cordinacio d politikes agricoles, comercials i d transport comunes.
Quant triga spaña ainconrporarse, xk no avans?: va trigar 24 añs, n es va pder integrar xk no era democratica
añ k va neixer la ue i tractat dl objctius: va neixer al 1987. Va fixar els objctius el tractat de Roma.
LA NECESSITAT D'UN BLOC COMERCIAL EUROPEU: L a creacio d'1 mercat comu europeu no era 1 idea nova. L es primeres propostes viables es van plasmar en el tractat de roma, signat el 1957 x alemaña, frança, bèlgica, els paisos baixos i luxemburg.
El tractat d roma preveia k la prosperitat d la Comunitat economica europea(CEE;la seva unitat politica i economica), dependrien dun mercat interior unic. X aconseguiro, laCEE va establir 1 seguit de politikes sobre la lliure circulacio d bens, serveis, prsone i capitals. tmbe va fomentar la llibertat d competencia i el desnvlupamnt d'unes lleis comunes x les cuals es governarien els estats membres.
economies d'escala en la fabricacio, investigacio i innovacio provocant un abarimnt dls costos unitaris x laugment d la cuantitat total produida kuan disposaves dun mercat amb milions d persones.
El 1992,
amb el tract de la UE , l'espai de llire ciruclacio, sense fornteres internes entre els estats membres de la UE, va començar a ser una realitat.
Amb el tractat a Maastricht es va decidir la unitat monetaria, crea mecanismes d participacio ciutadana x les elecciones dl parlmnte europeu, va stabir nous drts x als ciutadans, va fixar politikes d solidaritat interna amb les regions - dsnvolupades i plantejà objtcius x la politika exterior i al dfnsa comuna


Unió Econòmica i Monetària(UEM): 1 d les iniciatives + importants. a partir 1 gner 1999 euro en moneda comuna x 11 dls 15 estats. dpsres grecia i esolevia es van ficar, en el 2002 € circulava d manera efectiva.
Amb el temps,
la CEE es va anar ampliant i consolidant: el 1973 s van incorporar Dinamarca, Irlanda i regne unit; el 1981 Grècia; al 1986 España i portugal i Acta Unica €pea; 1995 Àustria, Finlàndia i Suècia; 2004 Xipre, Estònia, Hongria, Malta, Letònia, Lituània, Polònia, Rpublica Txeca, Eslovàquia i Eslovènia. Al 2007 Romania i bulgaria.
INSTITUCIONS DE LA UE: El consell europeu: format x cap d'estat o govern dl paisos membres.funcions;dfinir les orientacions gnerals d'actuacio i desenvolupmnt.
El consell de ministres: format x els ministres d'Afers extragners dels paisos membres.funcions;prendre decisions importants( x unanimitat o per majoria)
El parlament europeu: elegit x sufragi universal, ls eurodiputats s'agrupen x PARTITS POLITIKS, funicions: -legislativa;elaborar i reformar les lleis .aprovar els presupostos de la UE.
La comissio europea: format x president i comissaris. funció: -executiva:s'encarrega aprovar les lleis. -controlar el complimnt dls acord i tractats. -elaborar presupostos.
El tribunal de justícia: format x un jutige d cada pais membra. funcio: judicial: garanteix el respcte, la interpretacio i el compliment d les lleis comunitaries
Defensor del poble:consulta dels ciutadans de la UE, si consideren k la justicia del seu pais a estat incorrecta.
Altres institucions; -BCE->Banc Central Europeu. -Tribunal de comptes; encarregat d controlar les despeses d la unio. -Banc europeu d'inversions; finança el desenvolupament economic comunitari k ho necessiten. -consell econòmic i social; representatns d la societat civil organitazada(sindicats,empresaris..) -comitè de les Regions; representa les autoritats locals i regionals.
En politica agraria, la UE, va ajudar a la modernitzacio dl camp i va dedicar grans despeses x l'agricultura intensiva i millorar la produccio. X aconseguirlo va afavorir la concentracio d'explotacions massa petites i va donar credits agricoles barats.

Entradas relacionadas: