La segona revolucio industrial

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 

La Gran Depressió de 1873, que es va allargar fins a 1890, va significar el pas de la primera a la segona fase de la Revolució Industrial. Aquesta depressió va ser degut a una sobreproducció, que va fer minvar els preus dels productes, però no la demanda.

Per tot això, i va haver una davallada dels beneficis de les empreses i un augment de la competència.

Conseqüències:

-La poblacióva augmentar i es van generalitzar els moviments migratoris interns i exteriors.

-L'agriculturava patir una crisi a finals de segle XIX , però es va renovar, gràcies a la incorporació d’adobs, tan de naturals(guano), com de productes d’indústries químiques(nitrats)

-Hi va haver una modernització importat de la indústria:

  • Apareixen noves fonts, com el petroli o la electricitat.
  • Apareixen novesmàquines i invents, el motor Otto, la bombeta, dinamo,etc.
  • Un nou rellançament industrial, amb nous sectors industrials, com la electrònica, la química o l’acer.
  • Noves formes d'organització del treball, el Taylorisme, Fordisme i treball en cadena.

Entradas relacionadas: