La materia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,35 KB

 

El model cineticomolecular de la matèria: justifica les propietats observables de sòlids, líquids i gasos, com també els seus canvis d'estat. Postulats fonamentals: La materia es discontinua, formada x petites particules materials separades les unes de les altres. Es troben en constant moviment, que augmenta si s'eleva la temperatura. Entre les particules hi ha forces atractives o de cohesió la intensitat de les quals disminueix a mesura que augmenta la distància entre aqestes. Model cinetic. de l'estat sòlid: forces d'atraccio entre particules mol intenses. Particules molt proximes les unes de les altres, posicions fixes. Nomes tenen moviment de vibracio al voltant de la seva posicio dequilibri. Model cinetic, estat liquid: Forces d'atraccio intenses. Les particules estan mol proximes pero no ocupen posicions fixes. Tenen llibertat pero a desplaçar-se sense allunyarse entre elles. M. cinetic. gasós: forces d'atraccio negligibles. Particules mol allunyades les unes de les altres, desordre. Es mouen amb total llibertat i xoquen elasticament entre elles i parets del recipient.

Vaporització: evaporació: es un fenomen que es produeix exclusivament en la superficie del liquid i augmenta en elevarse la temperatura. Quan es disminueix la pressió sobre el liquid levaporacio augmenta. Ebullició: el fenomen afecta a tota la massa del liquid. Te lloc a una temperatura determinada, que també depen de la pressio.

Elements quimics basics dels essers vius: la materia viva esta formada per uns quants elements que es poden agrupar en dos grans categories: fonamentals i secundaris. elements fonamentals: son cuatre, carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen. elements secundaris: es troben el sofre, el fosfor, el potassi, el calci, el magnesi, el ferro, sodi, clor... Aquests elements es troben en els anomenats principis immediats: princ. immediats inorganics: laigua i les sals minerals. Principis imm. organics: glucids, lipids, proteines i acids nucleics.

Simbols dels elements: C carboni, Ca calci, Cl clor, F fluor, H hidrogen, K potassi, Mg magnesi, N nitrogen, Na sodi, O oxigen, P fosfor, S sofre.Solid insoluble en un liquid: tenim una mescla heterogenia de solid i liquid. Decantacio: el solid es dipositara en el fons del recipient, si l'inclinem es possible separar el liquid abocant-lo en un altre recipient sense que caigui el sòlid o sediment. Filtracio: consisteix a fer vessar la mescla per un filtre permeable i porós de paper. El filtre permet el pas del liquid pero no del solid. Solid soluble en un liquid: Vaporitzacio: Es tracta d'escalfar lentament la solucio en una capsula de porcellana fins que el liquid es vaporitzi totalment. Procediment rapid i senzill. Cristalitzacio: consist. a deixar la solucio en un cristal.litzador perque el liquid s'evapori a temperatura ambient. El solut es va precipitant i permet obtenir un solid de gran puresa. Destilacio: es fa servir quan la substancia que ens interessa es el liquid. el liquid es vaporitza i se separa del solid, pero despres es torna a condensar refredant-lo amb un liquid refrigerant. Separacio de solids: Si un dels components es soluble en un determinat dissolvent, n'hi ha prou d'afegir-hi aquest dissolvent. Aixi s'aconsegueix de dissoldre unicament el component soluble, de manera que tots els altres components resten en estat solid. El magnetisme de determinats detalls i aliatges permet que, mitjançant un imant, es puguin separar d'aquelles substàncies que no tenen aquesta propietat. Separ. de dos liquids immicibles: S'aprofita la diferencia de densitat. sintrodueix la mescla en un recipient anomenat embut de decantacio i es deixa reposar fins que els liquids se separen en dues capes. S'obre la clau i es deixa sortir el liquid inferior poc a poc. s'agafa un altre recipient i es recull el segon liquid. Separ. de dos liquids miscibles: Se separen mitjançant destil.lació. Primerament es destilarà el liquid de punt d'ebullició mes baix i, despres, el de punt d'ebullició mes alt.

Solubilitat: La s. d'un solut en un dissolvent es defineix com maxima quantitat de solut que es pot dissoldre en una quantitat de dissolvent determinada. La solub. depen de les caracteristiques del dissolvent. En 100g de dissolvent: 100mL d'aigua. També depen de la temperatura, com mes  temperat. mes solubilitat.

Entradas relacionadas: