La llum i el so

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 2,64 KB

LA LLUM I EL SO
Ones mecaniques: Son les onesque necessiten u medi materia per propagar-se. Ones no mecaniques: Son les ones que es propaguen en el buit, es a dir, que no necessiten cap medi material per propagar-se. Cualitats del so: -Intensitat: dona idea del volum al cual es percebut. -To: es determinat per la frecuencia. -Timbre: ens permet distingir la font que l´origina. Un mirall: que reflecti molt be la llum. Una lent: es un disc de vidre am les cares corbes, concaves, o convexes. La reflexio:reflectirse quan incideix sobre la superficie d'un material. La refraccio: el canvi de direccio quan canvia el medi pel qual es propaga.
Tipus de lents: divergent (convexa) i convergent (concava) .
  
Tipus de cossos: transparents, translucids;que absorbeixen part de la l'energia, opacs; que absorbeix tota l'energia. Defectes de la vista: Miopia: no enfoca de manera adecuada els objectes llunyats. Hiper: no enfoca be. Presbicia: vista cansada, inpapaz de enfocat objectes proxims. -

MOVIMENT I CANVI
Desplacament:
distancia posicio final i inicial. Trajectoria: cami recorregut pel mobil. Instantania: en cada moment, mitjana: quocent entre el desplaçament i el temps. V= S/T . MRU: trajectoria rectilinea i amb velocitat constant.
Grafiques del MRU: V,T: --- S,T: /. Formules del MRU: S= V.T, V= S/T, T= S/V.

FORCES
Forces: causa del movement i de la deformacio de les cossos.
Per mesurar: con el dinamometre.Unitat mesura fuerza: newton. Pes: es la fuerza con la que la terra ateu els cossos.
Formula: Peso= masa.gravedad (g en la terra= 9,8 m/s2)

Entradas relacionadas: