La influencia dels visigots

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,24 KB

 
LA INFLUENCIA DELS VISIGOTS any 395 l imperi romaes desmembra en 2 ociident i orrinet se situa a la rica canstantinoble a causa de afebliment de seua unitat al principe de sigle v uns pobles germanics els visigots se instalaren el 415a les terres de antiguaprovincia romana despresdel any 476 se produira la desintegracio de imperi roma d occident EL MON ARAB desde 711 i nomes en 14 anys els arabs s apoderaren del territors visigots fins que el 725 el domini sarrai fou absolut el resiltat dela colonizacio arab anomena arabtzacio el any 732 la batala de poiters despres de ella i a le emparade la marca hispanicacreaeda por carlemany HISTORIA MEDIVAL LES les croniques escrites durant expansio de antigua corona d argo als segles x111 i x1vson obras leterarisestes croniques son de bernatdescoltfouun funcionari que tenia acces las arxius reials ramon muntaner su obra es cronica escrita en forma autobiografica hi destacta un fort sentiment patriotic present en exalcamentdel reis de la corona pere creimons jaume 1o llibre dels fets que comenzara indicat quina es la seua finalitat

Entradas relacionadas: