La composicion

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,08 KB

 
Tema 1
-
mirar: percebre una cosa sabent què és.
-
veure: percebre una cosa sense saber què és.
-
pintors impressionistes: pinten canviant els colors de la natura.
-
il·lusions òptiques: aquelles imatges o formes que per les seves característiques són percebudes de manera diferent de com són en realitat.
-
imatges ambigües: imatges que poden ser llegides per més duna manera.
-
figures impossibles: aquelles figures que poden ser dibuixades o pintades però no es poden construir en la realitat.

Tema 3
-composició: és com sordenen els elements duna representació gràfica.
-
percepció: El tipus dordre que determina la sensació de lespectador.
-
El punt: el punt geomètric no té dimensions. El punt gràfic és la traça mínima que es pot fer en una superfície.
-
la línia: la línia geomètrica té dimensions .La línia gràfica es caracteritza per ser eminentment prima i llarga.
-
lexpressivitat de la línia: les línies geomètriques poden ser rectes ,corbes i trencades. Segons la forma les línies poden percebre sensacions diferents. Segons la direcció ,la línia recta pot ser:horitzontal,vertical o obliqua.
-
lexpressivitat del pla: els valors expressius del pla depenen de tots els elements gràfics que té associats:el color,la forma,la posició i la textura
-
el pla: superfície que queda delimitada per una línia tancada, per un contorn.
-
la textura: és una de les característiques que personalitzen el pla,com ho fan el color, la forma i la grandària. La textura és la qualitat tàctil


dels objectes.

TEMA 4
-
ones electromagnètiques: forma en que viatja lenergia lluminosa
-
espectre electromagnètic: el conjunt dones ordenades per la seva longitud dona.
-
espectre visible: el conjunt dones visibles
-
color llum: el color de la llum
-
mescla additiva: mescla de color llum.
-
llums primàries: són la vermella,verda,blava. La suma de les llums primàries dona la llum blanca.
-
llums secundaries: són la cian, la magenta i la groga.
-
llums complementàries: llums en que si en barrejar-se obtenim la llum blanca.
-
color pigment: es el color de la pintura ,de les tintes. Està format pel pigment i laglutinant.
-
Mescla subtractiva: és la mescla de color pigment.
-
colors primaris: cian,magenta,groc.
-
colors secundaris: vermell,verd ,blau.
-
colors complementaris: parelles formades per colors oposats diametralment al cercle cromàtic.Entradas relacionadas: