L'europa feudal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,83 KB

pàg 22:a l'edat mitjana ,a partir del segles IX-X a leuropa occidental es va implantar un sistema polític iscial conegut com a fedalisme
el sistema feudal té l'origent en el desembarament de l'imperi calemany i en el la situació d'inastabilitat provocada perl les invasions de normades, musulmans i hungaresos.Els monarques,icapaços de defensar el territoris,lliuraven les terres(feus)a senyors feudals,nobles o eclesiàstics,perquè les governessin en nom seu.A canvi,aquests s'havien de convertir en els seus vassalls, jurar-los en les empreses militars .la població ,formada majoritàriament per pagesos ,vivia etamordia per la guerra i les invasions.La seva màxima preucupació era sobreviure i molts es van convrtir en serfs dels senyors feudals.Al'europa feudal es va desenvolupar un estil artístic anomenats romànics.El pes enorme de la religió cristiana en la societat feudal va originar unesmanifestacions artístiques essencialment religioses:esglésies,monestirs,imatges i pintures.
PRIVILEGIATS:el rei , alta noblesa,alt clero i cavellers ,noblesa,monjos.
NO PRIVILIAGATS:artesasnts i pagesos
VESALATGE:s'establia mitjançant la ceramònia de l'homenatge,en que el vassall,agnollat d'avan del rei .
IMPERI CARLEMANY.es va elaborar dividint-lo en comtes.Per defensar les fronteres , va crear els marques, que disposaven d'un exèrcit poderós drigit per monarques.
la fegmantació del imperi caralongi:843(tractat de verdun)els succesors de carlamany van dividir l'imperi.
el origen del faudelisme :de la situacións de crisis que tenien els monarques .pag 24 i 25.
el rei tenia com a atribucions eren dirigi campanyes militar, demanar a impostosi exercir de jutge.la cúria era un grup de nobles que es reunia per opinar coses amb el rei.
els nobles feien les guerres per defencar el seu territori.els fills de la noblesa eren ensenyats i educats coma guerres.primer servien coma patges i com educadorrs e latres cavellers .
diferencies entre el homa i la dona :a l'edat mitjana les dones , encara que fossin de família noble, estaven sotmses als homes, fos al pare o el militar.Podien heretar, i en casd'absència de mascles fins i tot podien podien sertitulars dels feus, però normalment els concertaven el matrimoni amb un noble del mateix rang i les terres assaven a formar part del marit.
armedura de cavallers: elm =casc ,maça=bola amb punxes,estrep=on posen els peus,esperò= punxa per que el cavall es posi en marxa ,escut,lloriga =vstit.VIURE EL FEU : elconstruïa un rei o un noble havia atorgata una altre senyor feudal el senyor feudal es guarava les milors terres per ell , la reserva senyorial .
pagesos lliures : son aquells que poden tenir vivenda pròpa els seu senyor els pot deixar lliyres i els ambé u pot decidir ell
els serfs:eren aquls que estaven esclavitzats per els nobles o el senyor i , els serfs tenien que fer la pratica de la rotació bineal : que estracta de que fas la meitat de les terres i al cap de dos anys fas l'altre meitat.autocostum : ere dels pegesos ers tot allo que prodïen vivien amb aló.
castell senyor el ultim de tot , a la dreta terres del senyor(reserves ),més a la dreta hiha el molí del senyor , doncs a l'esquerra hi trobem els prats del senyori el mig lesterres que trevallaben el pagesos lliures o serfs.ala sva esquerra però mes endevan trobem els boscos del senyor a la seva dereta troben una església el cantó la vila i més ala derta pont del senyor i al devant cases dels paguesos oserfs i adeant de tot a la esquera ferretria , i ala seva dreta terres que treballaben
pagesosllures o serfs .

Entradas relacionadas: