Kultura klasika - piramo y tisbe

Enviado por Anónimo y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 767 bytes

 
Eros(Kupido):Maitasun grinaren jakosa.Afridita(Venus):Edrtasunarn eta maitasunarn jakosa.Hera(Juno):Hezkontzarn jakosa./Panateak:Familia babesten zuten jeinuak;elikagaiak ez faltazeko.Lareak:Etxearn edo etxebizitzarn babslea.Manea:Familien arbasoen arimn ordezkariak.Genius:Pater familias edo etxeko jaunareno jaikoa./Uxor:Ama deo emaztea(hezkontzarako eta etxerako laneratako).Liberi:Seme-alabak(ezkontzatik eta adoptatuak).Servi edo mirabeak:Aitaren agintearen menpe zeuden./

Entradas relacionadas: