Kris

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 
Definix la nutricio es el conjunt de procesos necesaris per a captar materia i energia utilitzar-les i eliminar les substancios de rebuig.Quins son el aparells implicits en la nutricio humana -aparell digestiu - circulatori -respiratori -excretor
Enumera i defineix les fases que inclo el proces digestiu
- la ingestio:es la presa de l`aliment del medi exterior.- la digestio:es la descompocicio de l`aliment.- la absorcio:es el pas dels nutrients.- l`egestio:es l`expulcio a l`exterior de les restes d`aliments.Quina es la diferencia entre la digestio extracel·lular i la intracel·lular?extracel·lular:es la que te lloc fora de les cel·lules. intracel·lular:es la que te lloc dins de les cel·lules .Quin tipus de liquids circulatoris coneixes?la sang,l`hemolinfa i l`hidrolinfaQuina es la diferencia entre arteries i venes.arteries: son els vasos que ixen del cor es reparteixen i es ramifiquen per tot el cos.Venes:son vasos que retornen la sang al cor formats per la unio dels capilars.On i com es forma la saba elaborada:la materia organica obtinguda en la fotosintesi es disolta per l`aigua i forma la saba elaboradaOn i com es forma la saba bruta de que esta composta?en l`interior de l`arrel l`aigua i les sals mineral formen un dissolucio anomenda saba bruta.Indica les semblances i les diferencies entre silema i floema?el xilema: es un conjunt de tubs formats per cel·lules mortes allargades i buides.el floema: es conjunt de tubs formats per cel·lules vives.

Entradas relacionadas: