Khruixov

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 

-La coexistència pacífica:

A finals dels anys 50 la tensió de la Guerra Freda entrà en una nova etapa dominada per una fase de dixtanció, anomenada Coexistència Pacífica.

•La Uníó Soviètica vivia un procés de desestalinització després de la mort de Stalin, i el nou dirigent que començà a governar a partir de 1956, Khruchov, va reconèixer els crims i els errors de l'època de Stalin.

▪Va establir una nova política exterior, amb la voluntat de tenir una coexistència pacífica entre els dos blocs del moment, el de la URSS i el dels Estats Units.

▪Va declarar que la revolució socialista no s'havia d'exportar i que diferents països del món poden arribar al socialisme a través d'altres camins incloent la via parlamentària.

Canvis en els Estats Units:


▪Eisenhower, un personatge demòcrata i tolerant, va arribar al poder l'any
1956, i va apartar del poder a tots els sectors més anticomunistes.

▪MacCarthy, un militar d'alta graduació va començar la “Carrera de bruixes”, una investigació sopitosa cap a gent que tenia contacte amb els russos.

▪L'any 1960 Kennedy va arribar al poder. Va ser un demòcrata, i aportà noves idees. Va presentar un programa polític molt avançat. Va voler obrir el país cap a la modernitat, cap a l'exterior. Va ser un personatge amb talant, va ser un important innovador..

Va establir la Nove Frontera, unes noves bases polítiques.

▪Política interior.

▪Desenvolupament de programes socials per frenar la pobresa.

▪Programa d'integració racial.

▪Política exterior buscant una reivindicació de la Pau.

▪Desenvolupament de procediments tècnics i científics amb la prioritat d'iniciar la conquesta de l'espai.

-Principis coexistència pacífica:

•Nova orientació en la relació entre els dos blocs.

•Respecte a la integritat territorial.

•Respecte a la sobirania de cada país.

•No ingerència en les polítiques internes dels diferents països.

-Les primeres mostres de distanció:

•Disminució de les despeses militars per part dels dos bàndols, el soviètic i l'americà.

•Establiment de relacions directes entre els dos caps d'Estat, Kennedy com a president dels Estats Units, i Khruixov el de la URSS.

•A l'any 1959 Khruixov va visitar els EEUU, essent la primera visita als Estats Units per part d'algun president de la Uníó Soviètica.

•A l'any 1961, a Viena, va haver-hi una entrevista entre els dos presidents. Van acordar tenir unes relacions més fluïdes i un contacte personal directe, establint la línia de telefonia “Telèfon Vermell”, que comunicava Washington i Moscú.

•Aturar la cursa d'armaments, essent aquest, l'objectiu principal.             

▪A l'any 1968, es va fer el primer acord de prohibició de poder portar a terme proves nuclears, afectant a la majoria de països.

▪A l'any 1972, a Moscú i a Washington es van signar els acords “SALT”, unes lleis que limitarien la fabricació d'armament.

Entradas relacionadas: