Kezkatu sinonimoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 24,62 KB

 

Aldats: aldapa, malda, pendiz, malkar

Multzoa: talde, pila, mordo, sail, saldo

Karrika: kale, bide

So egin: begiratu, behatu

Itzaltsu: goibel, ilun, ilunpetsu, gerizpetsu, ospel, laiotz

Iristean: Ailegatzean, heltzean, erdutu, arribatu

Irristatuaz: irrist egin, laprast egin, laban egin,

Zurezko: egurrezko, oholezko
Arrotzik: atzerritar, kanpotar, ezezagun, etorkin

Usu: maiz, sarri, askotan, ugaritan, naroki, txitean-pitean, behin eta berriz

Izeki: biztu, irazeki, isiotu

Aztoraturik: asaldaturik, suminduta, larrituta, estututa, artegatuta, urduri

Somatzen: sentitu, ohartu, nabaritu, igarri, antzeman

Beira: leiar, kristal

Eragiten: astindu, higitu, mugitu

Bortizki: gogor, sendo, indarrez, garrazki, laztasunez

Horditurik: mozkortuta, txolinduta, burua nahasita, total eginda, katututa

Dizdiran: dirdira, bizitasun

Maindire: mihise, izara

Zalantzarik: duda, ezbai, duda-muda, galdera, durduza

Gogoratzen: oroitu, burura ekarri, gogora ekarri, akordatu, gomutatu

Erortzen: jausi, amildu

Emekiro: poliki, astiro, leunki, eztiki, gozoki, gozoro

Kezkatu: arduratu, artegatu, axolatu, larritu, arranguratu, grinatu, estutu

Kadira: aulki, jarleku, eserleku, esertoki

Eseririk: jesarri, jarri, apatx egin

Ezti: gozo, barea, leuna, laso, malats, naretsu

Bueltatu: biratu, jiratu, bira egin, itzuli

Betarik: asti, aisia, astialdi, astiune, denbora, aukera, abagune

Atsegin: plazer, gozamen, nahikari, poztasun, laket, gustuko

Babesa: gordeleku, aterpe, lehorpe, estalpe, babesgarri, geriza, laguntza

Lasaitzeko: nasaitu, laxatu, trankildu, baretu, mantsotu, sosegatu

Beharrik: premia, beharrizan
Laztanen: fereka, txera, losin, maitasun, besarkada

Urrikaltzen: errukitu, gupidatu, erruki izan

Erraz: samur, aise, arin,

Txunditzen: liluratu, zurtu, harritu, miretsi

Jorienetik: ugari, asko

Jardutea: ari izan, aritu, ibili, saiatu, eragon

Hautatu: aukeratu, hautetsi, izendatu, begiztatu, begiz jo

Arbuioa: Destaina, erdeinu, mesprezu, ezikusi

Higuingarria:nazkagarri, nardagarri, gorrotagarri

Markatutakoa: ohartutako, seinalatutako, adierazitako, abisatutako

Sekula: inoiz, nehoiz, egundaino, behin ere, egundo

Medikuarengana: sendagile, osagile, osalari

Ustegabean: Ustekabean, tupustean, itsumustuan, ezustean

Ttiki-ttikatik: gaztetatik, umetatik, gaztarotik

Ankerra: bihotz-gogor, errukigabe, krudel, gupidagabe, maltzur

Kanpotarrak: arrotz, atzerritar, etorkin, bisitari
Erregalu: opari, erregalia, bezuza

Azkarrago: bizkorrago, arinago,agudago

Bizkor: argitsasuna, trebetasuna, zalutasuna, abilezia  

Mingots: garratz, mintasun, samintasun

Ahalge: ahalke, indargabe, ahul, ezinduta

Gorrotoa: herra, ezinikusi, arrenkura, amorrua,

Atsedena: geldialdi, barealdi, lasaialdi, deskantsu

Azkentzeko: amaitzeko, bukatzeko, burutzeko, finitzeko

Iragaitea: pasatzea, joatea, igarotzea

Burutazio: burutaldi, bulko, ideia, burutapen, asmo

Aldatzeko: trukatu,bizialdatu, kanbiatu, mudatu, bihurtu, bilakatu

Doilorkeria: bilaukeria, zirtzilkeria, gaiztakeria, zitalkeria, gizatxarkeria
Sekula: inoiz, behin ere, egundaino, nehoiz
Ohartu: konturatu, erreparatu, seinalatu, markatu, kargutu

Igarri: asmatu, antzeman, nabaritu, sumatu, hauteman

Sutsua: haserrekor, (odol) bero, s(u/a)minkor

Eragozpen: oztopo, traba, enbarazu

Garaiz: sasoiz, astiz, tertzioz, tenorez, aurretiaz

Korapilo: lotura, marapilo, troinu, txikikorda

Uzteko: laga, itzi

Auzi: gatazka, matraka, liskar, eztabaida, tirabira

Apika: beharbada, agian, akaso, baliteke

Itun: hitzarmen, tratu, akordio, paktu, batasun

Bihurtu:
bueltatu, itzuli

Hauta: aukerakoa, hautetsi, begiz jo
Gogoeta: burutapen, pentsamendu, asmo, gogapen/men

Duda: zalantza, ezbaia, ezmeza, durduza  

Solasean: hizketan, berriketan, berbaldian, mintzatzen, eleketan, berbetan

Galderarik: itaunik, zalantzarik, dudarik
Zorrozki: zehazki, gogorki, hertsiki,
Adimenez: ezagutzaz, zentzuz, inteligentziaz,

Entradas relacionadas: