Katalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,81 KB

modalitats primaries de loracio: enunciativa és dir, interrogativa es preguntar i exhortativa és ordenar
modalitats sekundaries d oracio: exclamativa es exclama, dubitativa es dubta i desiderativa es desitja.
mots 2valors: ningu res cap gaire gens mai enllok
interrogatives direktes: oracions independents k akaben am el signe interrogacio
interrogatives indirektes: stan subordinades a un verb declaratiu i n porten interrogan al final
text es refereix a kualsevol manifestacio linguistika k es produeix en una komunicacio propietats son el konjun d normes k a d compli kualsevol text k stigui ben konstruit, sigui adekuat o correcte. coherencia es la propietat k dona unitat al text: stableix kines son les informacions k san d komunca sbre el tema triat i km san dexpressa cohesio es la propietat k relaciona i konecta les diferens pars dun text adekuacio es adekuat kaun konte els elements linguistiks apropiats a la situacio comunikativa. un mateix missatge es pot emetre una situacio informal o b un situacio formal korrecio linguistika un text sta ben konstruit a d respekta toes les normes k regules lus korrecte dun idioma: normes ortogràfikes, morfològikes, sintàctikes, lèxikes i semàntikes.
analogia utilitzen la komparacio o exemple sentimentals pretenen persaudir x mitja d rekursos emotius
debat es un text argumentatiu , nrmalmen oral, en k participen diverses persones k es van interkanvian els papers: kaun un assumeix el paper demissor els altres fan d receptors
Els constituients de la oracio son: el Sujecte o SN i el Predicat o SV.
-Per identificar el subjecte ens em de fixar sobretot en la relacio de concordança: el Sn cooncorda en persoan i nombre.
-Tipus de Predicats: -Nominal: format per un verb atributiu o copulatiu i un complement atribuiu. -Verbal Format per un complement predicatiu i el seus complements.
-Hi ha 4 clases de verbs: Transitius; Transitius reflexius; Intransitius; Atributius o Copulatius.
-Perifrasis Verbal: son construccions k expresen una idea determinada. Estan formades per un verb auxiliar i un d’infinitiu,gerundi o participi.
La coma es el signe de puntuacio k indica una pausa menor; per tant la seva funcio es separar diversos element k formen part d’una mateixa unitat tradicional.


mots intensius: partíkules xklamatives k serveixen x dona emfasi si a una expressio, sigui xk em volem resalta una karakteristica o xk volem valorar la kuantitat
argument es lintent d konvencer o persaudir els altres, ja sigui am recursos racionals o am rekursos emotius. elements emissor,receptor,situacio comunikativa,tesi defensada i arguments. tipus arguments:causa o defecte relacionen un fet am la kausa o la konsekuencia pragmàtiks: proposen exit o benefici com a prova d validesa inèrcia: defensen el costum i la tradicio autoritat utilitzen opinio duna persona d prestigi analogia utilitzen la komparacio o exemple sentimentals pretenen persaudir x mitja d rekursos emotius
debat es un text argumentatiu , nrmalmen oral, en k participen diverses persones k es van interkanvian els papers: kaun un assumeix el paper demissor els altres fan d receptors
Els constituients de la oracio son: el Sujecte o SN i el Predicat o SV.
-Per identificar el subjecte ens em de fixar sobretot en la relacio de concordança: el Sn cooncorda en persoan i nombre.
-Tipus de Predicats: -Nominal: format per un verb atributiu o copulatiu i un complement atribuiu. -Verbal Format per un complement predicatiu i el seus complements.
-Hi ha 4 clases de verbs: Transitius; Transitius reflexius; Intransitius; Atributius o Copulatius.
-Perifrasis Verbal: son construccions k expresen una idea determinada. Estan formades per un verb auxiliar i un d’infinitiu,gerundi o participi.
La coma es el signe de puntuacio k indica una pausa menor; per tant la seva funcio es separar diversos element k formen part d’una mateixa unitat tradicional.
El punt: es el signe k utilitzem habitualmente per marcar el final de una oracio. Tanmateix en les oracions interrogatives directes utilitzem el punt d’interrogacio i en exclamatives el punt D’admiracio.
EL punt i como o dos punts: separen dos segments d’una mateixa oracio o be de dues oracions k mantenen una relacio de significa molt estreta.
Les abrevacions son reduccions de les paraules k fem per simplificar o per estalviar espao com ara IVA…Es clasifiken en tres grups: Abreviatures; Sigles i Simbols.
El
s neologismos: el pregres cientific i tecnologic fa l constanment apreguin realitats noves. Akestes rekereixen la creacio de paraules nove per tal de ser designades Neologismes.

Entradas relacionadas: