Jolasaren garrantzia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,08 KB

 

Txostenak:


Txosten indibiduala familiei ematen zaien dokumentu bat da. Bertan adierazten da haurrak zer aurrerapen egin duen zenbait garapen-esparrutan eta autonomia-ohiturak hartzean duen bilakaeran. Hainbat txosten-eredu daude, eta zentro bakoitzak horietako bat hautatu behar du, edo, bestela, berea egin. Oro har, haurren esperientziaren eta garapenaren berezko esparruei dagozkien alorretan dago egituratuta, eta hauei buruzko informazioa ematen du: garapen afektiboa, mugimendua eta gorputza kontrolatzeko ohiturak, komunikazioaren eta hizkuntzaren seinaleak, elkarbizitzarako eta gizarte-harremanerako oinarrizko arauak, eta bizi diren inguruneko ezaugarri fisiko eta sozialen aurkikuntza. Erabilitako eredua edozein dela ere, hezitzaileak leku bat gorde behar du oharrentzat eta aholkuentzat. Zentro bakoitzak finkatu behar du txostenen maiztasuna; batzuek bi ematen dituzte ikasturtean zehar bat urtarrilean edo otsailean, eta, bestea, ikasturtearen amaieran, eta, beste batzuek, berriz, hiru hiletik behin. Eskura ematen dira, haurraren bila etortzen direnean.

BILERAK: 1

Helburuak


: Honakoak izan daitezke: Gai orokor edo espezifikoetaz informatzea, iritzi eta esperientaiak konpartitzeak, gai baten inguruan hausnartzea, sentimendu eta bizipen pertsonalak adieraztea, familien arteko interelazioa sustatzea, arazo edo zailtasunak konpontzea, ekintzak programatzea.2 Edukiak zehaztu:
Helburuak lortzeko erabiliko dugun bidea adibidez, heziketa komunitatea aurkeztu, eskolarekin bat doazen aspektuak azaldu ( egutegia, ordutegia, jarduerak); hurrengo periodoan landu nahi dena azaldu, taldearen analisia egin. 3. Erabiliko den harreman dinamika zehaztu: Bi aukera a) Estruktura itxia, gai orden zehatze eta aldaezina, bileraren garapenak koordinatzaileak bideratu. B) Planteamendu irekia, gurasoen interesetan oinarritua eta hauen etengabeko parteartzea. 4. Izango diren jarrerak zehaztu: Bileraren azken emaitzan eragin handiena izango du. Parte hartzaileen harrera egokia egin behar da. Koordinatzaileak taldearen eskubide eta interesak errepresentatzen ditu eta beharrezko erabakiak hartuko ditu hau zihurtatzeko. Esaten dugunaz gain zer esaten den eta zer egiten den kontuan izan behar dugu. 5. Baldintzak: vilera nola egingo den, espazioaren antolaketa, altzariak errazteko moduan, ordutegia, iraupena, harrera nolakoa izango den, beharrezko materialak. 6. Zailtasunak: Egoera ezberdinak dira zeintzuk bileraren garapena oztopatuko duten. Osotasunean ezinezkoa da aurreikustea gertatuko dena baina antizipazioak egin daitezke adibidez etengabe hitz egiten duen gurasoa

.- Bilera biano lehen:

Deialdi idatzi eta pertsonalizatua egin motibatuz eta garrantzia goraipatuz, denborarekin bidali. Iragarki taulan eta ahoz esan. Gai ordena ipini bilera lekua antolatu, aulkiak, materiala.

–Bilera hasieran:

Aurkezpenak, bertaratzea eskertu. Gai ordena aipatu eta iritzia eskeini (agian proposamenak egitea) noiz eskuartuko duten adierazi, belararen iraupena gogorarazi.

–Bileran:

Informazio zehatza eman, lengoai ulergarria, klima egokia, bilera koordinatu txandak errespetatzeko.

–Amaieran

Elkarrizketak eskatzeko modua aipatu, bertaratzea eskertu // Emaitzak ebaluatzen dira, autoebaluazioa, familia guztiak bileraz enteratu dira? Zenbat familia etorri dira? Puntual hasi gara? Espazio erosoa? Ordutegia egokia? Bileraren alde positibo eta negatiboak, pentsatutako gaiak landu dira?

GURASOEKIKO KOMUNIKAZIOA HAUR ESKOLAN: KOMUNIKAZIO FORMALA: 1. Matrikulazio kanpainak: ate zabaleko eguna + bideoa+txartlak+pubilizidadea irratian edota aldizkarian. 2. Guraso bilerak: Aurrematrikulazio garaian, familiak orientatzeko, hasi baino lehen, moldatze aldia bukatu onodren, ikasturtearen jarripena egiteko, kurtso bukaerakoa. 3. Galdetegiak eta txostenak:
-Datuak biltzeko: garapenaren inguruan, mugimendu librearen inguruan… -Kurtso bukaeran garapena isladatzeko. –Ikerketak egiteko. 4. Elkarrizketak: -Eskolan sartzen dirnean. –Ikasturte hasieran. –Ikasturte bukaeran. –Beharraren bat sortzen denean. –Gurasoek eskatzen dutenean. 5. Apyma. 6. Ikas kontseilua. 7.Batzordeak. 8. Tabloia 9. Zirkularrak. 10. Txartel oharrak. 11. Dokumentazio ikatzia: foletoak, triptikoak. 12. “Familiekin eskuhartzeko plangintza”. 13. Haur eskolako informazio koadernoa. 14. “Satisfakzio topaketa” ihardunaldia. 15. Eskolari buruzko ebaluazioa. KOMUNIKAZIO EZ-FORMALA: 1. Goizeko harrera.2. Ateratzeko agurra. 3. Higiene eta elikaduraren inguruko eguneko informazioa: - Sartzean emandakoa eta hezitzaileek ateratzean jarritakoa. 4. Argazki eta bideoen bidez. 5. Egunerokoa: -taldeko eta banakoak. 6. Pasabidea: informazioak, umeen marrazkiak… TEKNOLOGIA BERRIAK: 1. Eskolako web orria. 2. Blog. 3. Beste web orriak, blogak edota wikiak. 4. Telefono finkoa. 6. Posta elektronikoa. HEZKUNTZA KOMUNIKAZIOA: 1. Guraso eskola, kafe tertuliak, familia espazioa, hitzaldiak, guraso tailerrak, aldizkaria.

Entradas relacionadas: