Jocs resistència

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,84 KB

 

CONCEPTE D’ ENTRENAMENT: L’entrenament és la preparació i adaptació d’exercicis físics mitjançant un mètode o sistema De treball per a la millora de la condició física. Si bé Qualsevol tipus d’activitat esportiva provoca la millora de la condició física General, cada qualitat s’ha d’entrenar de manera específica. Per això, hi ha Diversos sistemes que ens indiquen com hem de fer l’entrenament.

ELEMENTS QUE DETERMINEN L’ ENTRENAMENT: Un sistema D’entrenament es concreta en els aspectes següents: 

El VOLUM: És la Quantitat de treball que es realitza en una sessió d’entrenament. Es pot Quantificar d’aquesta manera: La durada de L’esforç:
exemple, córrer durant 30’. La distància Recorreguda: exemple, nedar 20 sèries de 50 metres (20x50 m) o fer 1000 m. Nombre D’exercicis: inclou les sèries d’exercicis i el nombre de repeticions de cada exercici que formen la sessió d’entrenament; per exemple, 6 sèries d’abdominals Amb 30 repeticions cadascuna (6x30 rep)un total de 180 repeticions.

LA INTENSITAT: És el nivell De qualitat i d’esforç emprat en la sessió; és a dir, és la intensitat del Treball. Es pot quantificar de la manera següent: La Freqüència cardíaca: síndica el nombre màxim i mínim de pulsacions a què s’ha D’arribar durant l’esforç; exemple, córrer a 140-150 pul/min. El temps o La marca realitzada: exemple, rodar en bicicleta 60 km  en dues hores. El tant per Cent d’esforç: calculat sobre la millor marca o el màxim esforç que es pot fer: Exemple, aixecar el 70% del pes màxim que es pot aixecar o treballar al 70% de La freqüència cardíaca màxima (220-edat).

LA CÀRREGA: És el Resultat del producte entre el volum i la intensitat de l’exercici. Per aplicar Bé el principi de la progressió, la càrrega de les sessions d’entrenament haurà D’augmentar-se poc a poc. Per calcular-la fem servir la fórmula:  CARREGA=VOLUMxINTENSITAT

LA RECUPERACIÓ: És el descans que es realitza en les Sessions d’entrenament i, segons les necessitats del sistema d’entrenament, pot Ser completa o incompleta. En aquest temps de recuperació es poden fer Exercicis, aleshores, serà recuperació activa. La recuperació es concreta de la Manera següent:  Segons el temps de Descans entre els exercicis, entre les sèries o en acabar l’entrenament. Per Exemple: recuperació 1’ de descans entre exercicis d’un circuit (recuperació Incompleta); o després de cada sèrie de 100 m pot descansar 5’ corrent suau (recuperació activa). Segons el nombre de pulsacions a què s’ha d’arribar Després del descans. Quan una persona baixa de les 100/110 pul/min es considera Recuperació completa. La recuperació entre sessions d’entrenament de les Diferents qualitats físiques és la següent.

ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ D’ENTRENAMENT:Una sessió d’entrenament es pot dividir en tres Parts fonamentals: inicial, principal i final. La part inicial: s’anomena Escalfament , i en una sessió d’entrenament de la condició física ha de ser Complet: escalfament general i escalfament específic. Com més intensa sigui la Sessió de treball, més llarg ha de ser l’escalfament. La part principal: és el Moment en què es realitza el treball més específic: desenvolupar alguna Qualitat concreta. Si seguim una sèrie de pautes durant les sessions D’entrenament ens anirem adaptant a l’esforç i obtindrem una millor condició Física. Principis més importants:Adaptació a l’esforç: expressa la capacitat Que té el cos d’adaptar-se a les dificultats i al treball, així millora el seu Nivell inicial. La Progressió: té a veure amb la intensitat de les sessions, ja que el cos és Capaç de suportar progressivament esforços cada vegada més grans.La continuïtat: Si l’activitat és continuada ( diària o 3-4 dies a la setmana) el nivell Inicial progressarà.La part final: és el temps de transició de l’esforç a la Normalitat. Per exemple: carreres lentes, exercicis d’estirament per Descarregar els músculs, de relaxació, de respiració profunda o també, jocs Relaxants.ENTRENAMENT DE LA RESISTÈNCIA:Definició: qualitat motriu condicional de suportar un esforç De llarga durada, i posteriorment recuperar-se amb rapidesa.Tipus de resistència:
Per determinar els tipus de resistència cal tenir en compte: la Participació muscular i la producció d’energia.
Segons la quantitat de músculs Que hi intervenen:Resistència general: quan en el moviment participa tot el cos O la seva major part. També s’anomena resistència cardiovascular o orgànica.Resistència Local: quan en el moviment participen pocs músculs, és a dir, quan l’esforç Afecta una part del cos. També s’anomena resistència localitzada o muscular.Segons La forma d’obtenció de l’energia.Sense energia no podem treballar. L’organisme Té dues vies d’obtenció d’energia: la via aeròbica i la via anaeròbica. Els Factors que terminen la via d’obtenció de l’energia són la durada i la Intensitat de l’esforç.

RESISTÈNCIA AERÒBICA: és la capacitat de l’organisme per mantenir un esforç mitjançant L’obtenció de la major part d’energia amb la presència d’oxigen ( sense deute D’oxigen).

Si un esforç Es realitza gràcies a la via aeròbica, es pot dir que l’organisme aporta als Músculs tot l’oxigen que demanen. Es produeix en activitats de durada mitjana o Llarga (a partir de 3 minuts) i d’intensitat petita a mitjana (60% o 70%). Exemple: córrer durant 20’ o més a un ritme suau o mitjà (130 a 150 pul/min).

RESISTÈNCIA ANAERÒBICA: és la capacitat de l’organisme per mantenir un esforç mitjançant L’obtenció de l’energia majoritària sense oxigen (hi ha deute d’oxigen).

El Metabolisme aeròbic de producció de l’energia no aporta prou oxigen per Suportar les necessitats dels músculs, de manera que intervé la via anaeròbica Per a produir-la. Es dóna en activitats de durada curta (màxim 3 minuts9 i Intensitat elevada 85% o màxima 100%. Exemple: nedar 200 m per intentar Aconseguir la millor marca.

El canvi en La via d’obtenció de l’energia no es produeix de cop, existeix una zona mixta aeròbica/anaeròbica Quan la intensitat és del 70-85%. En aquest moment es comença a notar el Cansament.

Entradas relacionadas: