Jocs dinàmiques de grup adults

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

 

FASE DE VIVÈNCIA I IMITACIÓ:


l’infant pren consciencia global del seu cos, de com ell com a unitat s’adapta a diferents posicions en l’espai, de quins són els moviments que ha de fer per situar-se de genolls, bocaterrosa o panxa enlaire, i de quines són les sensacions que rep provinents del seu cos i com l’ha de coordinar en els desplaçaments.

Amb el treball corporal l’infant descobreix els grans segments del cos: el cap, el tronc i les extremitats, i com cada segment té diferents parts, descobreix que hi ha parts que són úniques i parts que les tenim duplicades, una a cada costat del cos; descobreix com totes aquestes parts formen part d’un tot, són ell mateix o ella mateixa; descobreix que és més destre amb una part del cos que amb l’altra, i viu a partir d’això la lateralitat, és a dir, el concepte de dreta i esquerra al voltant d’un eix de simetria.

En aquesta fase hem de tenir en compte que els adults som font d’imitació per als infants, els quals poden reproduir al moment o més tard els gestos que educadors i educadores proposen i fan.

Com a adults cal deixar espai i temps per a la interiorització del model i per a la seva reproducció i no oblidar-se de reforçar amb paraules allò que es fa a través de l’expressió del cos. Verbalitzar tots els exercicis aclareix la vivència i ajuda a interioritzar-la.  

FASE D’EXPERIMENTACIÓ personal de les possibilitats del propi cos per descobrir els seus límits. La seva exercitació està encaminada no tant a descobrir les seves possibilitats sinó més aviat els seus límits i, per sobre de tot, a descobrir la relació amb l’altre, a comunicar-se.

A través dels exercicis de contrastos (quietud-moviment, estirat-encongit, obert-tancat...) i de la verbalització de les activitats, l’infant es percep de manera més conscient i augmenta el domini del seu cos.

L’educadora anirà verbalitzant tot.

FASE DE CREATIVITAT: l’infant ja coneix prou bé el seu cos, se sent autònom i és capaç d’adaptar-se als moviments dels personatges que es proposa imitar o recrear, o d’expressar a través del seu cos situacions i estats d’ànim. La presència dels altres és important, l’infant es viu ell mateix formant part del grup al qual pertany i sap que allò que ell faci tindrà significat dins del grup. L’infant d’aquesta etapa treballa l’expressió corporal adaptant-se a l’expressió corporal dels altres, experimentant a través del cos la sensació i el sentiment de pertinença al grup.


Activitats dirigIdes Son aquelles que serveixen per captar la seva atenció i el seu interès.

Activitats funcionals Son aquelles activitats que tenen una finalitat practica.

Demanes fer una activitat amb la intensió de tenir un altre resultat però sense donar-se compte.

Activitats de descobriment del propi cos Activitats de percepció i descobriment del propi cos de manera global i de manera segmentària.

Activitats de relació amb l’entorn el coneixement de si mateix porta implícit el reconeixement de l’altre. A través dels jocs col·lectius l’infant aprèn a moure’s quan toca, a esperar, a posar-se d’acord, a connectar amb l’altre...


Entradas relacionadas: