Joan alcover i maspons

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,37 KB

 

Joan Alcover i Maspons fou poeta, assagista i polític. Nasqué a Mallorca el 1854 i hi morí el 1926. Fou deixeble de Josep Lluis Pons i Gallarza i condeixeble de Costa i Llobnera, Antoni Maura i altres autors contemporanis pertanyents a l'Escola Mallorquina. La seva obra poètica estigué molt abocada a la reflexió íntima sobre el dolor i la tragèdia humana, reflex de les circumstàncies dramàtiques que li tocaren viure, car tingué 5 fills de dos matrimonis, dels quals només li sobrevisqué el més petit, Pau. Alcover inicià la seva carrera poètica utilitzant preferentment el castellà, però, cap a la maduresa i potser fruit d'un retorn íntim a la necessitat d'expressar els sentiments més pregons en la seva llengua materna, emprà només el català, esdevenint, juntament amb COsta i Llobera, el poeta més destacat de Mallorca.
El 1909
fou proclamat Mestre de Gai i Saber i el 1919 obtingué el Premi Fastenrath. El 1951 es publicaren de manera pòstuma les seves Obres completes. Algunes de les seves poesies han estat traduïdes a diverses llengües i musicades. El cas més popular és Ls Balaguera. 
Cap al tard és un recull de poesies diverses que Joan Alcover donà a conèixer el 1909, amb les quals es revelà com un dels grans poetes de la literatura catalana contemporània. Aquesta edició pretén acostar els estudiants a lexpressió literària de lautor, un poeta que defensà un art essencialment humà. Edició a cura de Maria Antònia Perelló, amb un estudi introductori, comentaris de text i guia de lectura. El poemari, de tall romàntic clapat de notes simbolistes, conté quatre eixos principals: «Cançons de la Serra», on predomina el sentiment del paisatge; «Elegies», on sublima la mort dels éssers estimats; «Endreces», on evoca alguns intel·lectuals i artistes, amics del poeta; i «Juvenils» i «Vària», que recullen poemes diversos, escrits en èpoques diferents. La poesia de Joan Alcover és una poesia viva, acostada als sentiments de lhome i del poble, que vibra esplendorosa i rutilant per lalè dhumanitat que batega en els versos de Cap al tard, on el poeta gira la mirada enrere per reconstruir un món esbucat.Escola mall,origens i trets.podríem definir l'Escola Mallorquina cm un corrent literari q engloba tota lobra n català dls poetes mallorqins a ls 1º dècades dl sXX.Costa i Llobera i,sobretot,JAlcover sn ls poetes d l'EM q ls consideren ls grans mestres daqest corrent.El seu punt d partid s l reacció antimodernista q coincideix mb l noucentisme tant estèticamnt cm cronològicamnt.Ls principals carctrstiqes d l'EM sn 3:-voluntat d perfecció formal.-nacionalisme tradicionalista.-contenció emocional.Aqesta estètica s molt semblant a l noucentista(recerca d lobra ben feta,mediterraneïtat,classicisme,etc).Això ens permet afirmar q l'EM s l versió mallorqina dl noucentisme.Estructura cap al tard.s un recull d poemes escrits entre 1888-1908 q s pot dividir n 4 parts ben diferenciades:1-cançons d l serra:sn poemes q parlen dl paisatge,tradició,classicisme,mediterraneitat,eqilibri i contenció d sentiments.Aqestes sn ls carctrstqes d l'EM n estat + pur.2-elegies:JA posa ls elements d l'EM al servei d lexpressió dl seu dolor.Ls elegies s carcterizen x lexpresió dl plany,dolor i anyorança a partir d l'elegia,q expressa un sentiment d dolor x alguna cosa q sha perdut,però no necessàriamnt ha d ser negatiu ja q JA encara q s senti mort n vida,s reconcilia mb l vida a través d l poesia(mb ella recorda ls seus fills i aqest s l seu conhort.Dins ls elegies cal remarcar l simbologia d l'arbre ja q,exceptuant Ls Campanes,s present a totes ls elegies.Larbre representa l permanència enmig d l devastació.Però no només això,sinó també permanència dl dolor cm a justificació d l vida dun mateix,n l mesura q aqesta esdevé testimoni d l desgràcia.3-endreces:consta d 10 poemes dedicats a personatges significatius x a ell,entre ls quals trobem a Costa,Maragall,Carner i Rusiñol.4-vària:sn 4 poemes sense classificaió.

Entradas relacionadas: