Jerarquia i xarxes urbanes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

 

Les ciutats sostenibles segons la Uníó Europea, la UE inicia plans x renovar els espais públics i fomentar lus de l’energia renovable xo nefcesita ciutats i regions amb fort nivell mundial aixi que aprova la Carta de Leipzig traça una política de desenvolupament urbà que intenta involucrar cada nivel de govern en la potenciació de les ciutats. Els seus objectius són: Fomentar la prosperitat econòmica per mitjà del control del subministrament de sòl i l'especulació, la creació i la consolidació d'espais públics d'alta qualitat i la modernització de les xarxes d'infraestructures, especialment dels transports. Afavorir l'equilibri social fent atenció especial als barris menys afavorits amb l'enfortiment del mercat laboral a nivell local i amb millors oportunitats educatives. Protegir el desenvolupament cultural de les ciutats europees i mantenir la coherència entre les funcions urbanes: residencial, industrial, cultural i lúdica.


Ciutats en un món global El control i les decisions sobre l'economia mundial globalitzada el tenen les ciutats globals, possibles gràcies al desenvolupament de les xarxes de comunicacions. Cooperació: Per potenciar capacitats com la innovació tecnològica, l'articulació d'un teixit d'empreses locals, la potenciació d'universitats, etc i donar resposta a alguns problemes implícits, s'han construït xarxes i lobbies de ciutats i regions a escala europea i mundial que poden suposar el fonament per a possibles cooperacions i llaços comuns. Competència: Per a que les ciutats espanyoles s'adaptin a les noves circumstàncies de la globalització s'han d'implantar infraestructures essencials de transports i connectar a la xarxa internacional de telecomunicacions. Per això s'amplien els aeroports i es creen línies de tren d'alta velocitat. A més, les ciutats han de tenir una bona imatge internacional amb la promoció turística, la creació de logotips, la construcció d'edificis singulars...


JERARQUIA I XARXES URBANES La jerarquia urbana L'àrea d'influència de les ciutats: El territori vinculat a una ciutat per l'atracció que aquesta exerceix és la seva àrea d'influència, mentre que els nuclis que generen l'atracció són els llocs centrals. En general, com més gran és la ciutat, més extensa és la gamma de serveis i de funcions que ofereix i més gran és la seva influència. El model de jerarquia urbana a Espanya: Metròpolis globals nacionals (+1500000hab): Madrid i Barcelona. La seva influència té un abast internacional perquè compten amb la seu de grans empreses i de les institucions públiques, una xarxa densa de comunicacions i gran activitat cultural i política. Però tenen molts problemes a causa de les seves dimensions.Metròpolis regionals (500000­1500000hab): València, Sevilla, Saragossa, Bilbao i Màlaga. Regions extenses amb bones comunicacions i un dinamisme notable.Metròpolis subregionals o de segon ordre (200000­500000hab): Múrcia, Vigo,Valladolid. Àrees metropolitanes petites amb serveis especialitzats (universitats i hospitals) i àrea d'influència reduïda.Ciutats mitjanes (50000­200000hab): Santander, Segòvia, Logronyo, Ciudad Real. Ciutats petites (10000­50000hab): Equipaments i infraestructures bàsiques que els permeten influir en les localitats del seu entorn comarcal.

Entradas relacionadas: