Jajaja

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,77 KB

 
1)a)Als ronyons es filtra la sang per eliminar substancies de rebuig i com a resultat es genera l'orina,l'orina es formada apartir del plasma de la sang.la estructura als nefrons b)Hi han 3 fases per a la creacio de l'orina:1Filtracio consisteix en el pasa de les substancies del plasma sanquini que venen de l'arteria renal, desde el glomerul fins a l'interior de la capsula de Bowman;2 Reabsorcio es el pas a la sang de algunes substancies filtrades, desde el tubul renal a la sang. ;3 Secrecio tubularles substancies que han segut reabsorvides can des de la sang fins al tul renal.c)L'orina conte urea,H2o,sals minerals i algo d'acid uric.d)perque la glucosa es necessaria per a el cos ens dona energia 2) a)la insuficiencia renal pot ser deguda a la diabetis, pedres en el ronyo i infeccio i hipertencio.b)si no funcionen els renyons la persona pot ferse primer una dialis i despres si ix be ferse un transplant de renyó.Consisteix en la dialisi la sang del pasinent d'ins d'una arteria,va atraves d'ns tubs fins a l'aparell,anoment dialitzador,que n'extrau els productes de rebuig,una vegada la sang esta neta, el aparrel la reotna a una vena.El proces dura unes 4 ore i es fa 3 vegades per setmana, i si la dialisi i ix be el transplant de renyo es la millor solucio.c)el colic nefritic es produit per l'acumulacio de calculs o pedres de diferent sals mineral, el calcul poden quedarse al ronyo o desplaçase per les vies urinaries, aixo provoca una inflamacio molt dolorosa especial ment quan orinem,quan els calculs se situen al uter,poden arribar a destruirlo.Es dona per alteracion metaboliques,beure poca aigua i la ingesta de certs aliments. 3) a)nutricio:transporta els nutrients des del aparell digestiu fins a les ce.lules del organisme.respiracio:condueix el oxixen des dels pulmons fins a les cel.lule i el dioxid de carboni produit per estos ,en sentit invers.excrecio:arreplega els residus de les cel.lulesi els porta al aparell excretor per a ser eliminats.

defensa:transporta les cel.lules de defensa del organisme. regulacio termica:regula la temperatura corporal del cos.
b)globuls rojos:transporten l'oxigen des dels pulmons fins a les diferents parts del organisme i eliminen del dioxid de carboni produit per les cel.lules.globuls blancs:participen en les funcions defensives contra les infeccions.plaquetes:intervenen en els processos de la coagulacio de la sang. c)el volum de la sang en el meu cos es:60x8/100=4,8
4)la circulacio menor o pulmonar es la que esta entre el cor i els pulmons.La sang carregada de dioxid de carboni,agafats dels organs del cos,arriba a la auricula dreta per les venes caves superior i inferior,d'açi pasa pels alveols pulmonars,la sang descarrega el dioxid de carboni i es carrega d'oxigen,despres d'haver fet tot la sang va per les venes puñmonars fins a la auricula equerra del cor.
la circulacio major o general es el que s'establix entre tots els organs del cos.la sang porta a totes les cel.lules oxigen i els nutrients necesaris per a k puguen fer les seues funcions, i recull el dioxid de carboni i el productes de rebuig produits en el metabolisme cel.lular.
5) a)arteria:condueixen la sang des del cos fins als diferents organs del cos.son molt groixudes,elastiques i resistents,per a poder suportar la presio elevadaamb que hi circula la sang impulsada pel cor.capil.lar:son petits vasos microscopics que com una xarxa uneixen les terminacions de les arteries amb el comenzament de les venes.Atraves de les seues parets epitelials te lloc l'intercsanvi de nutrients,oxigen,dioxid de carboni i productes de rebuig amb les cel.lules de totes les parts que tenim al cos.
b)les arteries coronaries s'encarreguen de subministrar nutrients i oxigen al muscul cardiac.si es forma un trombe en alguna de les arteries, el flux sanguini s'interrumpix i les cel.lules musculars que nordeixen moren, per aixo s'origina un infart de miocardi.Entradas relacionadas: