Jainkoaren hiria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Religión

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,26 KB

 

Hiru erlijio Monoteisten arteko konparaketa

Erlijio-


Elementuak

Galderak

Judaismoa

Kristautasuna

Islama

Jainkoa

Jainkoaren zer irudi du?

Jainko pertsonala al da?

-Gizakien aurrean agertzen den Jainko bakarra. 

-Erabat traszendentea den arren, gizakiengatik Kezkatzen da. 

-Jainkoa sortzailea eta askatzailea. 

-Herriari agertzen zaio, eta harekin komunikatzen da.

-Jainko pertsonala. Historian, harremanak egin ditu Gizakiekin.

-Aita, seme eta espiritu santu gisa agertzen da.

-Guztiz pertsonala agertzen da, giza aurpegia baitu, Jesusengan.

-Ala da Jainko bakarra, unibertsoaren Jaun eta jabea.

-Jainko pertsonala da.

Sortzailea

Nork Sortu zuen?

-Abrahan.

-Lehenengo Jesusen jarraitzaileek, Mendekoste Egunaren ondoren.

-Mohamed (Mahoma).

Bitartekoak:


Kontakizunak

Ba al da erlijio honetako kontakizunak biltzen dituen Libururik?

Nor dira kontakizun horietako Pertsonaiarik garrantzitsuenak?

-Biblia hebrearra: Tora (Pentateukoa), Nebim (profetak), Ketubim (beste idazkiak).

-Abrahan, Moises, David, profetak.

-Biblia kristaua: Itun Zaharra eta Itun Berria.

-Jesus, Maria, apostoluak eta Israel Herria.

-Korana.

-Adan, Noe, Abraham, Moises, Jesus eta Maria.

Errituak

Zein dira erritu, ospakizun eta jairik Garrantzitsuenak?

-Errituak: erdaikuntza.

-Jairik garrantzitsuena: Pazkoa.

-Ospakizuna: larunbata.

-Errituak: 7 sakramentuak.

-Jaiak: Eguberria, Aste Santua-Pazkoa, Mendekostea.

-Ospakizunak: Iganderoko eukaristia.

-Errituak: erdaikuntza, Mekara erromes joatea, Ezkontza.

-Jaiak: Ramadaneko amaiera, Abrahamen sakrifizioaren Jaia eta herrialde bakotzakoak. 

Otoitza

Zein dira otoitzik Adierazgarrienak?

Zer-nolako garrantzia ematen zaie?

-Shema (Dt 6, 4-5): egunero bi aldiz errezitatzen da.

-Funtsezkoa da Jainkoarekiko harremanaren bidea Delako. 

-Gure Aita, Jesusek jarraitzailei irakatsi zien otoitza.

-Kredoa: “Ala ez beste Jainkorik ez dago, eta Mahoma da haren Profeta”.

-Egunean bost aldiz otoitz egitea, beraz, oso Garrantzitsua da.

Morala

Zer Jokabide nagusi proposatzen ditu?

-Juduen bizitzari dagokionez: Tora (Pentateukoa).

-Labur-labur: hamar aginduak (dekalogoa).

-Bihotzaren konbertsioa: Jainkoaren erreinuaren baloreak bizi (maitasuna, justizia, egia, pakea).

-Hamar aginduak.

-Arauak: txerrikirik ez jatea, alkoholik ez edatea, Ez erretzea, gurasoak errespetatzea, familiarekin eta bizilagunekin solidario Izatea.

Erlijio Jarrera

Nolakoa Da erlijio horren jarrera Jainkoarekiko?

-Jainkoaren nahiarekiko erabateko mendekotasuna.

-Juduak Jainkoa gurtu eta eskertzen du, eta barkamena Eta laguntza eskatzen dizkio.

-Jainkoaren maitasuna eta

Harenganako Konfiantza sentitzea.

-Jainkoa maitatu.

-Alarekiko esanekotasuna eta errespetua.

Entradas relacionadas: