Izakinak eta hornikuntza

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,97 KB

 

Enpresaren Zuzendaritzak une oro biltegian dituen produktuek ze balio duten jakin behar Du. Horregatik, enpresaren izakinen balioari buruzko bete beharreko arauak eta Irizpideak daude.Merkataritza Legediak ezartzen du izakinak erosketa-
Prezioan (enpresak kanpoan Erositako produktuak badira) edo ekoizpen-kostuan (enpresak berak Ekoitzitako produktuak badira) balioztatu behar direla.

Erosketa Prezioa

: erosketaren guztizko Zenbatekoa + eragiketak sortutako gastu guztiak (garraioa, aseguruak, Ontziak...), eta BEZ sartu gabe.

Ekoizpen-kostua

: ekoizpenaren kostu zuzenak + zeharkako kostuen Zati proportzionala. 
Kostu zuzenakproduktu edo Jarduera bati zuzenean esleitzen zaizkion kostuak dira: lehengaiak, laneskua, energia...
Zeharkako kostuak berriz,
produktu edo jarduera jakin batekin zuzenean lotu ezin daitezkeenak Dira, hala nola, lantegi osoko argindar-kontsumoa eta administrazio-kostuak.  


Hornikuntza Funtzioa  enpresaren jarduerarako (ekoizpena edo Salmenta) beharrezkoak diren materialak erosi eta ekoizpen edo merkaturatze Prozesu bakoitza hasten den arte biltegiratzea.
Hornikuntza Funtzioak oinarrizko 3 alderdi dituErosketak
: ekoizpen zein merkaturatze sailek behar dituzten Produktuak erosi behar dira, honakoa kontuan izanik: prezioa, kalitatea, Entrega-epea, ordainketa baldintzak, saldu osteko zerbitzua eta abar. Hornitzaileak ongi hautatzeak berebiziko garrantzia izango du errentagarritasun Handiena ateratzeko.

Biltegiratzea

: ekoizpen zein merkaturatze sailek erositako Materialak behar diren arte biltegian gordeko dira. Leku bat beharko da Erositako edo ekoiztutako produktuak ongi antolatuta gordetzeko.

Inbentarioen Kudeaketa

: enpresaren ekoizpen eta Merkaturatze beharrei erantzuteko zenbat izakin eduki behar den eta zer Eskabide erritmo izan behar den zehaztuko duen sistema bat garatu behar da.       Enpresa Baten hornikuntza-zikloa, erosketa egiten den unetik eta Produktua bezeroei saltzen zaien arte igarotzen den tartea da. Ziklo hau Desberdina izango da industri enpresa bat izan edo eta merkatal enpresesa bat Izan. Industri Enpresetan, erositako lehengaiak biltegian Gordetzen dira ekoizpen prozesuan behar diren arte. Produktuak ekoiztutakoan, horiek Ere biltegiratu egingo dira saldu artean. Automobil-lantegi bat, esaterako. ·Merkatal Enpresetan, hornikuntza zikloa murriztu Egiten da (eraldaketarik gabe salerosten dituzte produktuak): erositako Merkagaiak saltzen diren arte biltegiratzen dira. Adibidez, supermerkatu bat.  

Izakinak, enpresak bere jarduera premiak asetzeko Biltegiratuta dituen materialak dira. Stock edo inbentario izena ere hartzen DuteMota Desberdinetako izakinak bereiztu daitezke: Lehengaiak (eraldatu eta Produktu bukatuen parte bihurtzen dira), produktu erdi-landuak (enpresan Egindako produktuak, berriro landu behar direnak saldu aurretik), produktu Bukatuak, merkagaiak (eraldatu gabe salerosten direnak), eta beste Batzuk: Erregaiak, odezko piezak, bilgarriak, bulego materiala, hondakinak...   Enpresak Baliabideak biltegiratuta eduki behar ditu, zenbait arrazoi direla eta: 
Stock Haustura ez Gertatzeko, alegia, ezusteko eskaera baten ondorioz biltegian produktu barik Gelditzea.
Ekoizpen Eta salmenta erritmoen artean aldeakegon daitezkeelako (udan Ekoiztutako berokiak negurarte gorde beharko dira).Kopuru Handiak erostean hornitzaileek deskontuak ematen dituztelako (“rappel”). Aukera horretaz baliatuz kostuak murriztu daitezke, eta soberakina Biltegiratuta geldituko da.

Baina Bestalde, enpresak izakin maila jakin bat mantendu eta kudeatzeak Garrantzitsuak diren kostuak dakartza:

Eskabide-kostuak

: eskabide bat egitean sortzen diren administrazio Kostuak dira (telefonoa, posta..).

Erosketa

-kostuak: hornitzaileari erosten diogun Produktuaren kantitatea bider haren prezioa.

Inbentarioen Mantentze-kostuak

: biltegian Izakin kopuru jakin bat edukitzeak enpresari dakarzkion kostuak dira: Biltegiko Langileen soldata, lokalak alokatzeagatiko kostuak, aseguruak, izakinen Zaharkitze eta balio-galtzearen kostuak, izakinetan inbertitutako kapitalaren Finantza kostua...

Stock Hausturaren kostuak

: enpresa Bezeroen eskaerei aurre egiteko izakin gabe gelditzean sortutako kostuak (bezeroak galdu...).


Eskabide optimoaren eredua Wilsonen Ereduaren helburua, inbentarioen kudeaketa sistema ahalik eta egokiena Izateko eskabide bakoitzean zer kantitate eskatu behar den zehaztea da (eskabide optimoa).Eredu Honetan, eskabide bakoitzean erosten den kantitatea, produktuaren eskaria, Prezioa eta hornidura-epea konstateak direla suposatzen da. Adierazle Hauek izan behar dira kontuan:

Gehieneko Stocka

: biltegian eduki daitekeen Izakin kantitate handiena. 

Segurtasun Stocka (Ss)

: biltegian Eduki daitekeen gutxieneko izakin kopurua, stock haustura ez gertatzeko. 

Eskabide Puntua (Ep)

: Biltegia Berriro hornitzea eskatzen duen izakin maila, hornidura –epea kontuan edukiz (hornitzaileak produktua entregatzeko behar duen denbora) izakinak segurtasun Stock mailatik behera egon ez daitezen.

Entradas relacionadas: