Com interactuen les variables inflació atur deficit public

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,29 KB

 

2.3. EL FINANÇAMENT DEL DÈFICIT PÚBLIC

2 VIES:

EMISSIÓ DE DOBLERS: La petició de doblers al banc central països tenen legalment prohibida aquesta via.

EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC: Constitueix la sol·licitud per part del sector públic de títols financers. Segons el seu venciment es classifiquen en:

Lletres del Tresor/ Bons de l'Estat/Obligacions de l'Estat

LA POLÍTICA FISCAL: és el pla d'actuació duit a terme per un Govern sobre les despeses i ingressos públics a través, principalment, dels imposts, despeses i ús del dèficit.

LA PRIMA DE RISC:és la diferència entre l'interès que es demana pel deute emès per una entitat amb cert risc d'impagament en comparació al que es demana a una altre entitat que emet deute al mateix venciment però lliure de risc.

3. ELS CICLES ECONÒMICS

CICLES ECONÒMICS: variacions de la producció per tant del creixement econòmic.

4 etapes solen tenir una intensitat i una durada variables en cada cicle, però es presenten sempre en el mateix ordre.

EXPANSIÓ: demanda del béns i serveis augmenta i els preus augmenten. L'atur es redueix.

CRISI ECONÒMICA:reducció de la inversió com a conseqüència d'una reducció de les vendes. Famílies rebin menys renda i consumeixin menys.

CONTRACCIÓ: Com a conseqüència de les menors vendes, moltes empreses han desaparegut i l'atur s'ha disparat. Els preus han baixat, però el consum també està sota mínims.

RECUPERACIÓ: Les empreses incrementen la seva inversió, els salaris, lloguers i interessos s'han reduït, alguns negocis comencen a ser de nou rentables.

EL PIB REAL:és el valor monetari de tots els béns i serveis produïts per una economia valorats a preus constants, és a dir, segons els preus de l'any que es pren com a base.


Entradas relacionadas: