Instalaciones electricas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

 
Alternador:son generedadors de corrent alterna constituit per imant o electroimant, armadura rotor(giratori), espires(fix).Transformador converteix un corrent d'una tensió i una intensitat determinada, nucli de ferro, conexio de xarxa, corrent surtida.Comptador:aparell k mesura lenergia elèctrica consumida en KW.Conductor:cables k porten el corrent a cada un dels punts de utilització.Fil,conductor forma cilindrica.Cordó,conductor grup de fils. Cable ,conductor format per fils.tipus:marron,negre,gris->corrent o fases,blauclar->cables neutres, gorc-verd->protecció o preses de terra.Canalitzacions: conjunt delements dins els kuals van col·locats els conductors d'una instalació, tubs o canals, caixa de derivació.endolls:sistema de conexió + habitual, base d endolls,clavilles o endolls conectors aeris amb 2espigues .Terminals:contactes metalics s'acoblen a l'extrem d'un cable,cal introduir la punta del cable axafanla.ICP,protegeix la instal·lació de posibles sobrecàrregues i curtcircuits./limita la potència dels circuits de la instal·lació elèctrica a la potència contractada.F=faseN=neutreDesde1punt es fa colocar un interruptor en el cable de fase que alimenta el llum.Florecent rectància:proporciona la tensió necesaria per engegar la làmpada i limita la intensitat del corren k circula per dins del tub.encebador, preescalfa el tub,dins dell hi han 2 lamines metalikes introduides en una ampolla de vidre plena de neó.van montats damunt un suport lateral k tenen una ranura i una peça central giratoria.El transformador converteix el corrent de mitja tensió en corrent de baixa tensio i el distribueix a través de lines de baixa tensió.Sistema ekipotencial:en k se tienen k konektar todos los elementos( no aparatos ee) ELEMENTOS METALICOS de todo el habitage entre si i a la tierra para prevenir desgargas electricas.Problema:11/220=0,05 600x0,05=30 espires te el secundari.intensitat del 1=?:220=???. ?:11

els generadors electromagnetics produeixn corrnt en girar 1 spira al camp magnetic d1 iman o electriman. corrnt altern canvia dierccio cada mija volta.els alternadors formats per imant, armadura, rotor i stator, x refrigerar bobines. transformadors convrteixen 1 corrent i una tensio d1a intensitat determinades, en 1 altre diferent, linies de mitja tensio a bxa tensio.son formats x nucli de foerro en forma d'anell enrollades en una bobina d'entrada i altre de sortida. intesitat, voltatge, resist.potencia x contractar depen del grau d'electrificacio, xl reglamen electrotcnic d bxa tensio.el nombre de circuits de l instalacio depen del grau d'electrificacio i es regulat xl matex reglamnt.comptador aparell q mesura lenergia electrica consumida en kw/h.(1kw=1000w)conductors son cables q porten l corrnt electric a cadascun dls puns dutilitzacio. fil=forma cilindrica d petit diam.cordo=conductor format x 1 grup de fils enroscats en spiral al voltant dun fil q forma l nucli.cable=conductor format x fils o cordon aillats ls uns dls altres.flexible=fils fins, rigids=gruixuts. cables d corrnt o fases marro, negre o gris porten corrent. cables neutres blau cla corrnt d sortida. protexio o prses de terra groc-verd, treuen corrnt i l dirigeixen cap a terra quan hi ha descarregues electrikes.canalitzacions cojunts delements dins els quals van conectats

Entradas relacionadas: