Industries pesants

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,02 KB

 
Els tallers Artesans:Els Primers tallers tenien pocs treballadors i, sovint, eren tallers domèstics, és a Dir, formaven part de l'habitatge. Els Artesans feien el producte de principi a fi amb l'ajuda d'eines molt simples. Per això el procés de producció era lent i costós, i no hi havia dos articles Iguals/La industria moderna: Al final del Segle XVIIIvan Aparèixer a Anglaterra les primeres Fàbriques modernes. La producció a les fàbriques tenia característiques molt diferents de les dels Tallers//Les màquinesvan Passar a fer part del procés de producció que fins llavors es feia Manualment/Es van començar a Fer servir noves fonts D'energiaper al Funcionament de les màquines: primer, el carbó i, després, l'electricitat i el Petroli/Els treballadors van començar a fer només una tasca concreta en la Cadena de producció, és a dir, que hi va haver una divisió del Treball/L'aparició D'indústries noves amb necessitats diferents: Principalment, aquestes indústries estan relacionades Amb la microelectrònica, la informàtica, les telecomunicacions, La biotecnologiai Els materials nous. Generalment, aquestes indústries fan servir pocs Treballadors però molt qualificats, Ja que les tasques mecàniques i repetitives les duen a terme robots///Una nova Organització del treball en un món globalitzat: En primer lloc, la producció de moltes empreses industrials es destina Al mercat Mundial, En Segon lloc, moltes d'aquestes grans empreses industrials són multinacionals, és a dir, que estan presents en molts països diferents, on duen a terme gran Part de la seva activitat, En tercer lloc, assistim a una nova organització del Treball industrial.
Els Processos de producció també són globals i Les Multinacionals són molt competitives. Poden fabricar quantitats enormes d'un Producte a un preu més barat que el de les petites empreses Competidores/Una indústria Orientada al consumidor//El màrquetingi la publicitat, per conèixer Els desitjos dels consumidors i influir en la seva decisió de compra/La recerca i el desenvolupament (R + D) de productes nous, que són cada vegada més sofisticats i personalitzats/L'organització de l'empresa, perquè sigui eficient/La millora de les vies de comercialització dels seus productes, per arribar a tots els consumidors///On es localitzen les industries//La facilitat per al transport. Les indústries s'estableixen en llocs ben comunicats per facilitar l'arribada de primeres matèries/La disponibilitat, la qualificació i el cost de la mà d'obra. Són uns factors decisius. En funció de les seves necessitats/La proximitat dels consumidors. Aquest factor és molt important per a les indústries que elaboren productes peribles/Els factors polítics. Normalment, les empreses busquen indrets sense conflictes, amb governs estables on la corrupció sigui dèbil i s'hi garanteixi la propietat privada/La proximitat d'altres indústries. Moltes indústries decideixen establir-se prop d'altres enpolígons industrials o en parcs empresarials i tecnològics per reduir despeses/El preu del sòl. Les indústries ocupen una gran quantitat de terreny. És per això que el cost del sòl, més elevat en uns llocs que en d'altres/L'abundància de recursos naturals. Al començament, les fàbriques se situaven a les zones on hi havia les primeres matèries i les fonts d'energia que els feien falta///La indústria pesant es localitzen a prop dels llocs d'extracció de les primeres matèries o dels ports i ens proporciona productes que són necessaris per al desenvolupament d'altres activitats industrials. Les principals indústries pesants són: La siderúrgia, o indústria d'elaboració del ferro, La metal·lúrgia, que transforma altres materials metàl·lics en metalls o aleacions: per exemple, la bauxita en alumini, La petroquímica, que utilitza combustibles fòssils com el petroli per fabricar altres productes: plàstics, gasolina; La indústria del ciment, que transforma roques, com ara argiles i calcàries, en materials per a la construcción i Les indústries dels béns d'equipament, que elaboren útils per a altres indústries, com maquinària i eines, material de transport, fusta, etc./// 

Entradas relacionadas: