Industrialització Bèlgica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,51 KB

 

1.Augment demogràfic i expansió agrícola


Revolució industrial:


(Gran Bretanya XVII)resultat d’un conjunt de canvis econòmics i tecnològics que van Originar una transformació profunda de l’economia i de la societat.

Revolució demogràfica:


(Europa XVII) Procés de creixement Ininterromput.

Causa

Augment de la Producció:

Conseqüència:

disminució De la mortalitat i augment de la natalitat.

Revolució agrícola:


+ demandaàalça preus, Els propietaris van millorar els sistemes de producció per ++ productivitat. Va Ser possible gracies a:
1.canvis en L’estructura i la propietat de la terra
2.nous Mètodes i sistemes de conreu

2.El sorgiment de la industria


Màquines, vapor i fàbriques:


innovació tecnològicaàindustrialització. Màquinesà+productivitat/-costos/-car/+++beneficis.
Vaporàmaquina De vapor (James Watt 1796) funcionament: caldera alimentada per carbó Transformava l’aigua en vapor, el vapor penetrava en un cilindre i movia un Pistó, que pujava i empenyia un balançí que produïa un moviment altern lineal Que mitjançant una biela es transmetia a un volant que el transformava en Giratori i es transmetia a les màquines.

Mecanització + Noves fonts energia=sistema fabril=concentració d’obrers i maquines en Fàbriques.

Indústria tèxtil


(Gran Bretanya)1r sector mecanitzat va ser la Indústria del cotó.

Innovacions:

Llançadora Volant(1733), maquines de filar, teler mecànic (1785).

Carbó i ferro: la siderúrgia:


+producció de ferroàcarbó De coc (1732) +potència calorífica. Mes tard es va inventar el convertidor (1855) transformar ferro en acer.

3.L’expansió de la industrialització


Revolució dels transports


(XVIII Gran Bretanya i bona part Europa) Incorporació de la màquina de vapor al transport marítim i terrestre.

Ferrocarril:

Gràcies a un nou sistema De rails de ferro i unes rodes amb pestanyes que impedien el descarrilament i El invent de la locomotora, que accionava el ferrocarril mitjançant una Maquina de vapor. 1a línia de passatgers àManchester-Liverpool (1830). Posteriorment la maquina de vapor es va aplicar al transport marítim.

L’increment del comerç:


Revolució Industrialà Economia de mercat (no autoconsum si no venda en mercats). Millors sistemes de Transport= +comerç interior i +comerç exterior.
Lliurecanvisme=política econòmica, s.XIX, que suprimeix les traves A la lliure circulació de productes entre països. Molts estats per protegir-se De la supremacia britànica van imposar el proteccionisme (defensa de la Indústria nacional mitjançant impostos sobre les importacions).

4.El capitalisme industrial


Capitalisme=sistema Econòmic basat en el liberalisme econòmic, una doctrina fomentada en la Iniciativa privada.

Liberalisme i capitalisme:


(s.XIX inventat per pensadors britànics)

Principis: 1

L’interès personal i la Recerca del màxim benefici son el motor de l’economia
2.els interessos s’equilibren perquè el preu de l’oferta s’adapta a La demanda
3.L’estat s’ha d’abstenir D’intervenir en el funcionament de l’economia i ha de permetre el Desenvolupament lliure dels interessos particulars. Els mitjans de producció Són propietat privada  d’un grup reduït (la burgesia) i els Treballadors i obrers sense propietats treballaven a canvi d’un sou. En aquest Sistema es produïen crisis cícliques.

Bancs i finances:


la banca va ser la intermediària entre els Estalviadors i els empresaris que necessitaven capital. S.A el capital es Aportat per diverses persones i aquest capital es dividit en accions i a cada Contribuent li corresponen un nombre determinat d’accions, aquestes accions Poden ser venudes a la borsa de valors.

L’expansió del capitalisme industrial:


Al començament del s.XIX la industrialització es Va estendre a França  i Bèlgica i Posteriorment gran part d’Europa menys Europa oriental.

5.La segona fase de la industrialització


Segona revolució industrial:


el lideratge econòmic de Gran Bretanya, França i Bèlgica va començar a ser compartit amb altres potències industrials.

Noves fonts d’energia i noves indústries:


carbó substituït per l’electricitat i el Petroli. Amb la invenció de la dinamo i L’alternador va ser possible produir electricitat I transportar-la. El petroli es va començar a extreure de EEUU al s.XIX

Taylorisme=fabricació En sèrie.

6.La nova societat industrial:


les diferencies socials s’establien per riquesaàsocietat De classes (burgesia i proletariat)

La burgesia:


propietària De negocis i indústries. Es dividia en: 1.Gran Burgesia: banquers, Rendistes... 2.Mitjana burgesia: professionals liberals 3.Petita Burgesia: condicions de vida semblant a la del proletariat.

Els obrers:


Eren La mà d’obra, el grup + nombrós i desfavorit. Vida dura, condicions de vida pèssimes, Jornades de 12 a 14 hores i baixos sous.

7.Els moviments socials: Marxisme i Anarquisme


Primeres associacions obreres:


es van oposar al maquinisme (luddisme)

Sindicalisme:


Reunien obrers d’un mateix ram per  decidir com millorar les condicions de treball.

Marxisme i socialisme:


al s.XIX Karl Marx va establir les bases del Pensament marxista (denunciar l’explotació de la classe treballadora i va Defensar la revolució obrera per destruir el capitalisme.
Amb la revolució el Proletariat conqueriria el poder polític, volien aconseguir una societat sense Classes.

Anarquisme:


Llibertat Individual, solidaritat social, propietat col·lectiva i el rebuig a l’autoritatàArrúïnar La burgesia mitjançant una vaga general.

Les internacionals obreres:


anarquistes+comunistes volien unir esforços  i van fer les internacions però hi havia Masses diferencies ideològiques entre els dos i va ser inviable.

Entradas relacionadas: