Industria lleugera

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,9 KB

 

RESUM SOCIALS


L’ACTIVITAT INDUSRTIAL. DESLOCALITAZACIÓ I GLOBALITAZACIÓ

1-D’una societat agrària a una industrial


Tallers Artesans:

-Tallers Tenien pocs treballadors

-Ajuda Amb eines molt simples

-Producció Lenta i costosa

Industria Moderna:

-Van Introduir a les maquines

-Noves Fonts d’energia (carbó, electricitat i petroli)

-Va Començar la divisió del treball

-Creixement Extraordinari de les ciutats

-Més Inversió de diners per pagar les maquines

2-L’actual revolució industrial


L’aparició D’indústries noves amb necessitats diferents:


Son industries de alta tecnologia, Generalment fan servir pocs treballadors però molt qualificats, això passa Perquè les tasques repetitives i mecàniques les fan els robots.

Una nova Organització del treball en un món globalitzat:

-La Producció de moltes empreses es destinada al BANC MUNDIAL

-Moltes D’aquestes empreses son multinacionals

-Els Processos de producció son globals

Una industria Orientada al consumidor:

-Màrqueting I Publicitat

-La Recerca i el Desenvolupament

-L’organització De l’empresa

-La Millora de les vies de comercialització

3-On es localitzen de industries:


-La facilitat Per el transport

-La Disponibilitat, la qualificació i el cost de la mà d’obra.

-La Proximitat dels consumidors

-Factors Polítics

-Proximitat D’altres industries

-El Preu del sol

-L’abundància De recursos naturals

4-Els principals tipus d’indústries:


Industria Pesant:

-Siderúrgia

-Metal·lúrgia

-Petroquímica

-Industria Del ciment

-Industries Dels bens d’equipament

Industria Lleugera:

-Alimentació

-Electrònica

-Automòbil

-Textil

5-Les grans regions industrials:


-Els Països desenvolupats tenen una industria potent

-Alguns Països en vies de desenvolupament s’estan industrialitzant ràpidament

6-La industria als països desenvolupats:


-La Majoria de les grans empreses pertanyen a països desenvolupats ja que les grans Capitals son imprescindibles per a les industries.


7-La industria als països subdesenvolupats:


-La Industria en els països subdesenvolupats els últims anys ha augmentat gracies Els països rics, i cada cop hi ha mes llocs de treball per el sector secundari.

LA INDUSTRIA A LA UE, a Espanya i a Catalunya

1-La industria a la UE:


-La Uníó europea es la primera regió industrial del mon. Aporta el 20% de la Producció de la UE i dona feina a uns 34 milions de persones.


2-Grans diferencies regionals:


-Alemanya Es el país mes industrialitzat en la Uníó Europea

Països d’Europa occidental: la ocupació industrial es baixa per dues raons:

Reconversió i deslocalització


Països d’Europa oriental: manté un pes molt important ocupa un 29% de llocs De treball.

3-Els reptes de la industria europea:


-La Inversió destinada a la recerca i la innovació.

-Creixement Competència a l’Àsia.

-Reduir Consum energètic i contaminació ambiental.

4-La industria a Espanya:


-La Industria a Espanya ocupa un 19 % de la ocupació.

Entradas relacionadas: