Impresionismo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,24 KB

 
Impresionismo: mov. q floreció a finales dl siglo XIX y pros dl XX, fué encabezado x el comp. frances Claude Debussy. Acentúa el color tímbrico y el humor. Debussy combinó elementos nuevos y viejos.Utilizó la escala de tonos enteros e intervalos complejos. Murice Ravel,Paul Dukas,Albert Roussel, Frederick Delius, Manuel de Falla.Serialisme o dodecafominsme: Ordena els 12 sons d lèscala cromàtida en1 sèrie en què cap so destaca en importaància o sìmposa a la resta, fet q provoca formacions melòdiqes i hormòniqes en qels valors de consonancia o dissonància perden validesa.Nacionalisme s.XX:estudia amb detall la musica popular per apropiar-se les seves coracteristiqes bàsiqes, cm són les escales, els ritmes,ect.i les empra combinant--les amb les noves tècniqes compositives per aconsegir 1music radicalm. mderna, allunyada de qualsevol folklorisme pintoresc.Béla bartók, manuel de falla, joaquin turina, pau casals, frederic mampou, amadeud vives, xavier montsalvatge, J.Rodrigo.Neoclassicisme: Nascut a l'entorn dla musica europea durant aqest periode. cntra el romant...comp:Igor stravinsky, Murice Ravel, Erik Satie, Grup dels sis.

Entradas relacionadas: