Imperis colonials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,08 KB

 

1. Els factors impulsors de l'imperialisme

 • Els canvis econòmics i tecnològics que van suposar la Segona Revolució Industrial van facilitar l'expansió europea per Àfrica, Àsia i el Pacífic.
 • Els motius del procés van ser diversos:
  Econòmicament, es buscavanous mercatsper vendre-hi els excedents i adquirir matèries primeres al millor preu possible.
  Demogràficament, Europa necessitava nous territoris per situar-hi el granexcedent poblacionalque tenia.
  Políticament, les potències europees aspiraven a augmentar el seu prestigiamb territoris nous.
  Ideològicament, era molt comuna la creença en la superioritat d'algunes nacions, i en el dret que tenien d'imposar-se sobre altres pobles.

2. Conquesta, organització i explotació colonial

 • La conquesta dels nous territoris va ser relativament ràpida i fàcil. L'ocupació de les colònies per part dels imperis va prendre tres formes diferents:

  Colònies d'explotació.
  Colònies de poblament.
  Políticament, les potències europees aspiraven a augmentar el seu prestigi amb territoris nous.
  Protectorats.

3.Els grans imperis colonials

 • El repartiment d'Àfrica es va iniciar el 1870. Els enfrontaments entre potències van ser constants, i el 1885 es va convocar la Conferència de Berlín per establir les zones d'influència de cada potència sobre el continent.
 • A Àsia, a més de les potències europees, també hi van intervenir Rússia, els Estats Units i el Japó. La presència colonial a la Xina es va consolidar a partir de les guerres de l'opi.
 • Els principals imperis colonials van ser:

  La Gran Bretanya


  : posseïa l'imperi més gran, estructurat al voltant de les rutes marítimes i comercials. L'Índia era la “joia de la Corona”.
  França: es va establir al sud-est asiàtic, i al nord i centre d'Àfrica, on va competir amb la Gran Bretanya.
  Altres potències van ser Rússia, Alemanya i Holanda, i de fora d'Europa, Els EUA i el Japó.

4. Les conseqüències de la colonització

 • La colonització va introduir avenços (infraestructures, noves indústries, millores higièniques i sanitàries, lluita contra l'analfabetisme).
 • Aquestes millores, malgrat això, van ser contradictòries:
  Els avenços responien alsinteressos de les metròpolis (materials, polítics i ideològics).
  El descens de la mortalitat va trencar l'equilibri entre poblacióirecursos (subalimentació).
  A les escoles s'ensenyava la cultura de la metròpoli. També es va intentar imposar la seva religió.
 • El fenomen de l'aculturació va suposar una pèrdua d'identitat per als pobles colonitzats.
 • Les conseqüències del procés de colonització van ser significatives.
  Canvis en les formes de vida i d'autoritat.
  Segregació entre colonitzadors i colonitzats.

Entradas relacionadas: