Impacte de les colonitzaci

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,46 KB

(º)Explotació dels recursos: El nous territoris van significar un important font d’ingressos per a Castella. L’or i la plata van ser les riqueses més grans que s’extreien d’Amèrica. Les mines més importants se situaven al Perú. Els colonitzadors que se van establir als nous territoris, buscaven fons de recursos per l’explotació de les mines amb l’ajuda de treballs natius. Les mines eren propietat reial i aquesta va concedir-ne l’explotació a particulars a canvi de lliurament de la cinquena part de tot el mineral extret. Les terres van ser repartides entre els colonitzadors. El treball es va basar amb l’explotació de la mà d’obra indígena. L’encomienda, va acabar essent semblant a la de la senyoria: a canvi d’una tèrica protecció i de procurar la conservació dels natius a la fe cristiana, aquets quedaven obligats a pagar tributs i treballar forçosament per a l’encomanador. La disposició de la corona a fi d’evitar els abusos sobre la població van ser incomplets, malgrat les continues denuncies sobre l’explotació a la que s¡estava sometent els indígenes.


(º) Impacte de les colonització a les índies: La colonització va tenir conseqüències demogràfiques per a la població indígena. Els indígenes van quedar pràcticament anorreats, la qual cosa va obligar a impulsar el tràfic d’esclaus negres d’Àfrica. La primera causa d’aquest desastre demogràfic va ser l’absència de defenses contra el virus i bacils aportats per els espanyols. També són causa les dures condicions de treball la pressió tributària i la despossessió de terres a les quals van ser sotmesos els natius. Al llarg del temps, la societat, es va anar transformant, es va configurar un món multiracial format per crillos (espanyols), mestissos (Europeus i natius) i mulats (Europeus i africans negres). Malgrat això es va anar consolidant una societat profundament desigual en la qual coexisteixen una gran quantitat de grups en diferents drets.

Entradas relacionadas: