Immunització activa

Enviado por Judit y clasificado en Medicina y Salud

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,05 KB

 

Malària


:

-
És una malaltia infecciosa, causada per un paràsit (plasmòdium).Afecta als països subdesenvolupats, equatorials i tropicals (perquè hi ha més humitat i facilita la reproducció del mosquit Anopheles)Cicle de reproducció: el paràsit viu a l’intestí del mosquit, quan el mosquit pica es reprodueix al fetge i l’afecta, el fetge allibera el paràsit al torrent sanguini i d’aquí afecta a tot el cos.

Símptomes

Semblants als de la grip.

Prevenció

Fàrmacs abans, durant i desprès del viatge (eviten la reproducció del paràsit) són fàrmacs antipalúdics.

Tractament

Vacuna poc efectiva en els països subdesenvolupats

Tuberculosi


:

-
Malaltia infecciosa comuna, causada per micobacteris.Afecta els pulmons.

Transmissió

Es contagia per l’aire.

Símptomes

Tos sanguinolenta, mal al pit, tos productiva i perllongada, febre, esgarrifances, suors nocturnes, pèrdua de l’apetit, pèrdua de pes, pal·lidesa i cansament.

Tractament

Antibiòtics per matar els bacteris, tractament llarg (1 any- 1 i mig)

Sida


Malaltia infecciosa més coneguda i temuda del nostre temps. Causada per un virus (VIH) que infecta i destrueix els limfòcits. Es transmet per contacte sanguini, a través de relacions sexuals sense protecció, de mare a fill durant el part. Per evitar el contagi cal no compartir xiringues i no mantenir relacions sexuals sense protecció.

Grip:


Símptomes


Mal de cap, dolor muscular, febre, tos.

Transmissió

Es contagia per transmissió indirecta a través de l’aire.

Prevenció i cura

Les persones amb edats avançadés o col·lectius de més risc, la prevenció és la vacuna. La cura és medicament antitèrmics i repòs.
Grip A (2009) 5000 morts, característica de les aus, es pot transmetre als mamífers.

Vacunes:


Preparats que ens protegeixen contra una determinada malaltia. El seu fonament són els anticossos, proteïnes defensives que reaccionen contra u antigen i produïts per un leucòcit.

Vacunes d'immunització passiva

El preparat conté anticossos contra l'agent que causa la malaltia, protecció immediata i de curta durada.

Vacunes d'immunització activa

El preparat conté microorganismes morts de manera que el mateix organisme fabrica anticossos contra l'agent causant de la malaltia. Tarda uns dies a ser efectiu i dura anys.

Antibiòtics:


Substància fabricada per un microorganisme que té la propietat de matar o d'impedir el creixement d'altres microorganises. No són eficaços contra els virus. El primer va ser la penicil·lina. Mentre es descobrien més antibiòtics naturals, es va detectar l'aparició de bacteris resistents més freqüents. Aquest problema es va soulucioanr amb el desenvolupament delsanitbiòtics sintètics:
Variacions d'un antibiòtic natural efectives contra microorganismes resistents. Pero moltes malalties causades per bacteris resistents als antibiòtics.

Diagnòstic:


Determinació de la malaltia o afecció que causa aquests símptomes. S'utilitzen diversos mètodes: Exploració física (observació i palpació), Anàlisis (de sang o d'orina) mètodes de diagnosi d'imatge, biòpsies (extracció i anàlisi de mostres d'òrgans o teixits)

Anàlisi de sang:


Consisteix a extraure sang del pacient per fer-ne n anàlisi de diversos paràmetres. Es fa servir pel diagnòstic de múltiples malalties, per al control rutinari de l'estat de salut i abans i després d'una operació. S'estudien les cèl·lules sanguínies i la concentració de diverses substàncies a la sang.

Mètodes de diagnosi:


Radiologia, especialitat mèdca que utiltiza  agents físics per obtenir imatges que orienten el diagnòstic.
Radiografia_ els raigs X impressionen una placa on s'hi veuen els ossos. La part més o menys blanca de la imatge són els ossos o els teixits més compactes que han impedit el pas dels raigs X.

TC_

Tomografia computada TAC, obtenir imatges per rajos X del cos però en diferents plans o seccions de manera que les imatges es computen i les veus com en llesques d'un òrgan.
Ressonància magnètica nulear_ permet obtenir imatges precises de diferents teixits i òrgans. Es fonamenta en els canvis sobtats de radiació electromagètica, s'obtenen imatges de músculs lligaments i òrgans del sistema nerviós molt utiltizada.
Tomografia per emissió de positrons_ consisteix a administrar al pacient una dosis d'una substància que emet positros que son computats per obtenir imatges.

Càncer:


Una de les malalties que causa més mortalitat. N'hi ha de molts tipus. Quan les cèlules perden el control de la seva reproducció es pot generar un tumor (munió de celules que proliferen) quan el tumor no envaiex els teixits que l'envolten ni afecta al òrgan (tumor benigne). Quan les celules del tumor envaeixen els teixits que l'envolten i s'escampen pel cos (tumor maligne). També pot foramar metàstasis.

Causes del càncer

Substancies carcinògenes, exposició al fum de cigarretes niquel o benze. Radiacions, d'alta nergia provoquen danys a les celules, els raigs del sol. Virus, les infeccions provocades d'alguns virus poden introduir l'aparició d'alguns càncers. Predisposició genètica, pateixen un cert tipus de cancer quan poseeixen una anomalia en un gen concret.


Melanoma: -
Càncer de pell, pigues que es fan malignes, es pot estendre a tot el cosRisc:
Exposició exagerada al sol sense protecció. És hereditari entre un 5 i un 10 % . També per un sistema immunitari debilitatSímptomes: canvi en les vores, la mida o el color de la pigaTractament:
extirpar la piga, quimioteràpia i radioteràpia

Neuroblastoma:-
Càncer infantil del teixit nerviósMolt freqüent al primer anys d’edat, és el 3r més freqüent en nensSímptomes:
Anèmia, mal als ossos, diarrea, insuficiència medul·larA mesura que avança el podem dividir en estadis de desenvolupamentTractament:
· si es un tumor localitzat es fa cirurgia i quimio. · si no esta localitzat es fa quimio intensiva i radio i sinó es fa  un transplantament del moll de l’os per fer anticossos amb les cèl·lules mares extretes.

Limfomes:-
És un càncer que afecta els ganglis limfàtics i a vegades el fetge i la melsaSímptomes
: ganglis inflamats, febre, pèrdua de pes, difícil de diagnosticar.O es pot extirpar el gangli

Entradas relacionadas: