La imatge digital

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,94 KB

 Cultura Audiovisual (AVA 3):

Definició del cartell entès com a tècnica de difusió:El cartell és un full escrit a mà o imprès representat gràficament en una làmina de paper, cartó o en un altre material, que serveix per informar sobre alguna cosa.
Amb el cartell s'arriba fàcilment i de manera ràpida al públic, és per aquest motiu que hi ha una comunicació visual. S’utilitza en àmbits polítics (eleccions i propaganda) i en àmbits de la publicitat (esdeveniments, espectacles, marxandatge i campanyes publicitàries).


Història del cartell:Originalment, laa litografia va ser inventada el 1798 per Aloys. Aquesta tècnica era al principi massa lenta i costosa per a la producció del cartells. La majoria dels cartells eren produïts en blocs de fusta o gravats del metall amb poc color o disseny.

El procés litogràfic de tres colors de Cheret va obrir una via que va permetre que els artistes assolissin cada color de l'arc de Sant Martí amb tan sols tres pedres (vermelles, grogues i blaves) impreses en un registre acurat. Encara que el procés era difícil, el resultat era d'una notable intensitat del color i textura. Aquesta capacitat de combinar paraula i imatge en un format tan atractiu i econòmic, finalment va fer del cartell litogràfic una innovació viable i popular.

Analitzeu i compareu les dues fotografies tenint en compte els valors

Formals, estètics i de significat de cadascuna. [4 punts]

- Valors formals: Les dues imatges pertanyen al camp de la publicitat i que per tant obeeixen a les regles bàsiques de la construcció del missatge publicitari: els protagonistes són els envasos de dues begudes, mostrades de manera radicalment diferent, tot i que el disseny formal dels anuncis respon a trets similars: preponderància de la imatge, verticalitat i gairebé absència de text al marge del propi nom de la marca, que en la imatge A està centrada i en la imatge B està situada a la capçalera de la fotografia. - 

- Estètics: La imatge A recorre a un disseny gràfic que utilitza la textura de l’aigua per recrear la silueta d’un biberó. Al voltant de la silueta l’autor a inclòs diverses bombolles d’aigua per reforçar la idea de que el propi biberó és només una bombolla d’aigua sense cap artifici ni afegit, excepte la pròpia etiqueta de la marca. L’objecte i el fons que l’emmarquen estan dominats per una gamma cromàtica freda que va del blanc al blau cel, fins al blau marí de la marca anunciant. Els colors imiten la gamma cromàtica de l’aigua en una font. La imatge B recorre al fotomuntatge d’objectes reals presentant una mena de bodegó on l’ampolla del producte anunciat es situa en primer pla i centrada al marge de lectura dret. Destaca cromàticament l’ús exclusiu de la gamma de grisos en tots els objectes, que són més foscos i queden en un segon pla de semipenombra, amb excepció del líquid de color taronja que conté l’ampolla que destaca per sobre de tot, lleugerament reflectit en la bola de billar.

- Significat: Respecte a la imatge A estem davant una imatge icònica que vol portar a l’inconscient de l’espectador les sensacions de puresa, frescor i salubritat que tradicionalment s’associen a l’aigua de brollador i que són les més aptes per als nadons. La imatge B vol suggerir un entorn de virilitat associat al consum de la beguda anunciada. Busca un públic masculí que s’identifiqui amb l’ambient nocturn i una activitat lúdica com és el joc del billar. Un moment i una opció d’oci que es lliguen amb el consum d’alcohol, en aquest cas el whisky.

Definiu els termes imatge abstracta, imatge icònica i imatge figurativa

Realista, i dibuixeu un exemple de cadascun. [3 punts]

- Imatge abstracta: L’autor les crea a través de la seva imaginació. Representa conceptes, idees, pensaments i sentiments sense cap relació amb la vida real.

- Imatge icònica: Representa simbòlicament la realitat. Comparteix alguna qualitat amb el seu referent.

- Imatge figurativa realista: Representa detalladament la part externa dels objectes, les persones o els jocs, imitant les seves característiques, proporcions, textures i colors.

Entradas relacionadas: