Ibilgetu ukiezina

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,16 KB

 

AKTIBO

AKTIBO EZ-KORRONTE:

  • Ibilgetu ukiezina (eraketa gastuak, aplikazio informatikoak)

  • Ibilgetu materiala (lurrak, garraioa, eraikuntza, makineria, altzariak, amortizazioa (-), ekipo informatikoak)

AKTIBO KORRONTE:

  • Izakinak (salgaiak, lehengaiak, produktu amaitu eta erdielaboratuak)

  • Zordun Komertzial (bezero, bezeroei kobratu, zordunak, ogasun zorduna, ordainketen aurrerakinak)

  • Eskudirua (bankua eta kutxa)


PASIBO + NETO:


ONDARE GARBIA:

  • Fondo propioak (kapital sozial, erreserba, ekitaldien emaitza) → Aktibo - Pasibo = Emaitza →  - bestea = Kapital sozial

PASIBO EZ-KORRONTE:

  • Epe luzerako zorrak (kreditu erakunde, ordaintzeko efektuak, ibilgetuaren hartzekodunak)

PASIBO KORRONTE:

  • Epe laburreko zorrak (kreditu erakunde, ibilgetuen hartzekodun)

  • Hartzekodun komertzial (hornitzaile, hartzekodun, ordaintzeko, ogasun hartzekodun, segurantza soziala, letrak)

Entradas relacionadas: