Hume i la il·lustració

Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,05 KB

 

LA LITERATURA DEL Segle XX

L’angoixa Contemporània:

En el camp Cultural el canvi entre els segles XIX i XX està marcat per l’angoixa D’artistes i intel·lectuals que consideren fracassats tots els intents de Reforma de la vida humana iniciats en el  segle
XVIII. Arriba l’ascens de la burgesia i la crisi de l’individu que No encaixa en els patrons  i en el model Portat per la Revolució Industrial.

Les raons D’aquesta crisi són la incertesa Científica:

Durant els Primers anys del
Segle XX es produeixen uns descobriments que acaben amb tot el Que es considera base científica inamovible, com la idea que el coneixement Científic és capaç d’explicar el funcionament de l’univers . La ciència al Segle XX es troba en un estat d’incertesa total ja que la realitat és canviant I no es pot explicar racionalment.

L’amenaça tecnològica:

Els avenços Tècnics han transformat el nostre món des d’inicis del Segle XX, però aquest Imparable procès tècnic ha facilitat l’aparició d’amenaces com la carrera Nuclear, la contaminació, el calentament global, la societat Ultracapitalista…Les noves pors tecnològiques s’han unit a les tradicionals de Caire religiós, existencial o social. En literatura, l’angoixa tecnològica és Determinant per l’aparició del nou gènere de ciencia ficció.

La crisi del pensament filósòfic

Durant la Segona meitat del S.XX la filosofía europea va estar dominada pel Positivisme Però en els darrers anys se’n adonen que la raó no pot explicar la relitat en La seva totalitat i es busquen nous enfocaments per comprendre-la. (Irracionalisme i Existencialisme)


Virgínia Woolf (Londres25 de Gener de 1882 - Lewes28 de març de 1941) fou una escriptora i editora anglesa. És considerada una de les figures més destacades del Modernisme literari del Segle XX.

Les novel·les L'habitació de Jacob (1922), Mrs Dalloway (1925) -on queda palesa la influència de la psicologia de Sigmund Freud, Tot expressant els sentiments dels personatges mitjançant imatges, metàfores i Símbols-, i Al far(1927) Van destacar per la seva gran originalitat, a banda del seu geni. Tanmateix, Cal remarcar les novel·les Els anys (1937) i Entre els Actes (1941). També va ser una destacada defensora dels drets de la dona amb obres com Una Habitació pròpia (1929) que inicialment va ser una conferència Impartida per a públic exclusivament femení.[1]Aquesta Obra va ser un text discutit, execrat i reivindicat, però fundacional, sobre la Dona i l'escriptura, i el feminisme literari anglosaxó.[2]

La seva tècnica de monòleg interior i el seu estil poètic es Consideren com unes de les contribucions més importants de la novel·la moderna.

Ella es ecriptora de novel·les, contes i llibres de no Ficció, te una gran extencio de llibres en aquests ambiets tots en ingles

El Realisme és un Corrent artístic que Pretén plasmar la realitat de la forma més exacta possible a les obres d'art. Si bé la majoria d'obres han buscat assemblar-se al model imitat (tret de l'art abstracte), El Realisme prescindeix de símbols i Esquemes i busca el detall, la màxima proximitat. Per això com a moviment Autònom el Realisme se situa al Segle XIX, Tant en escultura i En pintura com En la literatura.[1]

Es caracteritza per la recerca de l'objectivitat i el rebuig al temes, Personatges, situacions i fins i tot llocs; el quotidià i no l'exòtic és el Tema central, exposant problemes políticshumans i socials.

Es Caracteritza per la recerca de l’objectivitat i el rebuig al món de la Fantasia i dels somnis. Pretén fer una representació de la realitat el més acurada possible, sense Embellir-la; els paisatges són representats mitjançant una natura humanitzada.

Els Temes són contemporanis de la seva època i solen mostrar una crítica social.

L’il·lustració

Context: És una nova forma De pensament impulsada per la burgesia europea per lluitar contra L’Absolutisme, la noblesa i l’Església i l’economia basada en la propietat de Terres. Dit d’altra manera, contra l’Antic Règim.
Neix a Anglaterra, a Començaments del Segle XVIII, des d’on passarà a Alemanya i França i on S’expressarà en forma de lluita social amb la Revolució Francesa.

El pensament il·lustrat es Fonamenta principalment en: - Racionalisme: L’home és capaç de comprendre tot Allò que passa a través de la seva intel·ligència. Només és real i acceptable Allò que pot ser comprès amb la raó. - Recerca de la felicitat a través de la Llibertat: L’objectiu màxim de l’Home a la Terra és la recerca de felicitat. Per això s’ha de trobar a través de la propietat privada, llibertat i igualtat – política i legal- (ideals de la burgesia). Per una altra banda, amb L’educació es pot millorar les condicions de vida dels éssers humans. - Laïcisme: Ens trobam amb la primera vegada a la Història on es superposa el laïcisme en La cultura, front la religió. Així, els il·lustrats parlaran de: Filantropia: Amor a l’home, per l’home. Això va en contra de la caritat: amor a l’home per a Mor a Déu. En aquest sentit, podem veure que en el Segle XVIII augmenten les Obres de filosofia, ciències naturals. En canvi, els llibres religiosos seran Escassos


Així i tot, Feijoó, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Olavide, etc Seran figures importants dins el moviment il·

Lustrat

El seu pensament serà difós A través de les Societats Econòmiques d’Amics del País, institució dedicada a Impulsar reformes econòmiques, l’educació i la difusió de les idees a través de Traducció i publicació de llibres estrangers de pensament il·lustrat. Per a ells l’educació ha de ser la base del progrés: impulsaran l’escola pràctica, Obligatòria, comú als dos sexes, amb relacions amb l’estranger. També lluitaran Contra els ordres religiosos i contra els estaments privilegiats. Aquests pensadors es trobaran amb el govern de Carles III (1759-88) que Practica el Despotisme Il·lustrat. De fet, Carles, en el seu període de regnat a Nàpols (1734-59) ja havia entrat en contacte amb les idees il·lustrades, per la Qual cosa va ser partidari d’incloure-les en el seu govern a Espanya. 


Els il·lustrats estan íntimament lligats amb la línia de pensament que, des del Renaixement, havia combatut les supersticions.[5] Eren coneixedors i admiradors dels progressos que Significaven la filosofia de René Descartes,[1] (considerada la iniciadora de l'evolució del pensament Filósòfic occidental que provocaria el pensament il·lustrat)[7] les fórmules polítiquescontractualistes de John Locke, com l'Empirisme,[1][8] i el conjunt de les aportacions de la revolució científica del segle anterior,[1] el moment culminant de la qual es troba en la Formulació de les lleis de la física per part d'Isaac Newton

Entradas relacionadas: