Historiart4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

 
Títol: Número-1
Autor
: Pollock, Jakson (1912-1956)
Cronologia: 1948
Estil: expressionisme abstracte
Tècnica: oli, esmalt i pintura d’alumini
Suport: tela; 1’60m x 2’59m
Localització actual: Museum of Contemporany Art, a Los Angeles.
Tema: un traçat de fines línies se superposa una i altre vegada i s’entén tot el llenç de manera que el quadre sembla no tenir límits. Pollock, principal representant de L’action painting (pintura d’acció) pintada involucrant cos i ànima en l’execució ja que, per a ell, la pintura era una experiència vital.
COMENTARI
A partir del 1947, Pollock situava les seves futures obres a terra i, bo i movent-se al voltant o fins i tot per damunt de la tela, anava llençant o deixant que gotegessin des d’un recipient i d’una manera fortuïta les pastes de clors, que en arribar a la terra es barrejaven a l’atzar. Aquesta tècnica es coneguda sota la denominació de . Tot el cos de pintor entrava a les hores acció i la pintura deixava de ser la tradicional conseqüència del moviment de la mà, de la mateixa manera que, en treballar sobre el sol del seu estudi, va abandonar l’ús del tradicional cavaller. Aquestes tècniques revolucionaries identifiquen tots els pintors que les van practicar com a pertanyent a l’action painting (pintura del gest). En el costum que teníem de cobrir amb formes tota la superfície del quadre s’anomena tècnica all-over. Per a l’artista, d’altra banda, el procés de creació d’una obra era tant o més important que l’obra ja acabada. Això no obstant, paradoxalment, les obres de Pollock corresponents a aquesta etapa gestual, anomenada entre les quals destaca Número 1, són enormes obres de gran virtuosisme, dibuixístic que, presentant un horror vacui, es cobreixen amb línies sinuoses i delicats arabescos, traçats amb colors purs.
No es defineixen imatges ni es delimiten plans, com tampoc no hi ha
Un punt focal més important que la resta de la composició. Només les línies a tall d’expansiu garbuix de forces, proporcionen una enorme sensació d’energia. L’embolic de línies es va reduir cap a les vores del quadre i la densitat minva. Malgrat que puguin semblar composicions monòtones, les línies de Pollock presenten una gran varietat de formes enginyoses, ritmes densitats i textures diferents, girs sobtats i diverses formes de torsió. L’ abstracció practicada per l’artista resulta, per tant, de tipus intuïtiu, diametralment oposada a la practicada Mondrian en les seves composicions, en que havia recollit el racionalisme del cubisme.
A desgrat de l’important grau de casualitat que hi ha en l’obra de Pollock, l’artista redueix la influencia de l’atzar en la seva obra., tal com diu ell mateix: >.
Com a precedents de l’obra de Pollock, s’han assenyalat les obres dels surrealismes automàtics con ara Masson; Kandinski en la seva etapa d’abstracció lírica, en obres com Composició IV, i la sèrie <> de Miró. També s’ha esmentat la influència dels ritus indígenes dels navajos, que escampaven terres acolorides per tal de realitzar dissenys molt elaborats que destruïen un cop acabada la cerimònia. També s’ha vist, en Pollock, la influencia de Jung i de la psicoanàlisi, teràpia a la qual l’artista va sotmetre’s durant una etapa de la seva vida.


Figura ajeguda.Henry Moore(1898-86).1938.art abstracte. talla. pedra.escultura exempta.jacent.monocroma.1,32m.Tate Gallery, Londres. composicio:dona reclinada sobre una superficie oritzntal am un buit sota ls pits.Cnserva una certa figuracio, po la dona es plasma duna manera simbolicamen squemàtica:la clara desproporció dl cap am la resta dl cos potencia l’anatomia femenina.I predomina la linia corba(tranquilitat,repòs) Les obres de Moore estan basades en la figura humana, sintetitzada en línees corbes molt lliures en les quals juga sobretot amb el buit. Segons ell mateix "La figura humana m'interessa d'una manera més especial, però trobant els principis de la forma i el ritme en l'estudi dels objectes de la Naturalesa, com pedres, ossos, arbres i plantes". La figura apareix reclinada a la manera de l'escultura clàssica, combinant el caràcter reposat amb elements d'energia i majestat. El joc de volums que crea es relaciona amb l'arquitectura orgànica, pel desenvolupament dels perfils corbs i ondats que defineixen un estudi molt cuidat de la naturalesa.estil:com escultor es va immergir en un naturalisme o realisme + o - estricte.Era nici dl s.XX i ls escultos buscaven noves maneres dxpressar la subjectivitat sense k impliques la reproduccio d la realitat.Destacaven lexpressió per sobre la plasmació del model.contingut i significació:Moore usa un dls seus motius predilectes: la representació de la mare.El forat buit d sota ls pits es converteix en una cavitat que convida al refugi en la foscor.funció:era se contemplada.Volia suggerir a lespectador, fen servir la linia corba, la relacio entre les forces primaries i les formes del cos d la dona.

Entradas relacionadas: