Historia1!

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,69 KB

 
CONSTITUCIONS: - de Cadis(1812) sobirania: nacional(el poble esull al representant) Sufragi universal indirecte masculi -C. 1837 sobirania: compartida: poble+opinio dl rei, sufragi:censatari masculi(nomes pot votar un % d la poblacio) -C.1845 (+moderada)sobirania compartida, sufragi censatari masculi. -C. 1869; sobirania nacional, sufragi universal masculí(homes +25)
Regnat de FerranVII(1814-33)Napoleo perd el control d'europa i proposa a ferran VII anar a Esp com a rei.Les corts espa volen q el rei accepti la c.de cadis.Hi ha un grup d diputats absolutis q li lliuren un document:-suprimir corts d cadis,c.d cadis,volen monarquia absoluta.FerranVII accepta el manifest.
TRIEnni liberal(1820-23)Riego subleva l'exercit i es revela contra FerranVII.(torna c.d cadis)el rei aconsegueix tornar a labsolutisma dmanan ajuda a lextranger(stAliançaFRança)k li envia un exercit.
DECada ominosa(1823-33)Riego va ser executat publicament i molts liberals trien lexili.Apareixen 2 sectors absolutistes: -A. moderats:pensaban q sabia d posar fi al conflicte absoluliberal atraves dl dialeg. -A.intrensigents:partidaris de la represio,violencia:antic regim.Periode critic,crisi agricola i comercial
PRimer conflicte colonial: Societat colonial: espanyols, criolls(fills d'espanyols nascuts a la colonia),mestissos(fills espanyols-indigena) -indis: habitantns d la zona -negres.Grups discriminats x els espanyols x tant,tots en contra dels espanyols. -Economia colonial:agricultura,mineria i comerç am la metropoli. -Politica colonial: revoltes contra Espanya x 4 motius: descontentament crillos,dependendia dl pais,indepen dels estats units, difusio de les idees liberals. REgnat d'Isabel II(1833-68)conflictes succesoris i canvis politics:els partidaris d'Isabel II s'han daliar am algu x tal d guanyar.Pacten am als liberals moderats.moderats:pactaran am la regent, x tant formaran part dl govern,molt conservadors. progressites: partidaris d canvis politics,econo i socials. PERiodes de regencia(1833-43) -Reg.d maria cristina: -pacta am als liberals moderats,coincideix am 1 guerra carlina,liberals profressistes en contra liberals moderats -Reg.d'Espartero(1840-43)era un militar liberal progresista q va guanyar als carlins i va posar fi a la 1 guerra carlina.Espartero es mol autoritari, n aconsegueix unir moderats i progressistes.Practica una politica lliurecanvista(preu varia segons la quantitat oferta-demanda d'1 producte),aixo comporta revoltes.
DÈcada moderada(1843-53):Isabel II nomena Narvaez cap d govern.-Es suprimeix constitu 1837 i es proclama c1845.-Narvaez crea la guardia civil -Fa un contracta am el Batica,per rectificar catolicisme espanyol.Aquet periode es carac x la corrupcio, i trafic d'influencies. BIENni progressista(1854-56) O'donell dur a terme un pronunciament militar contra Narvaez.La reina posa a Espartero de cap d govern.Es duu a terma una nova desamortitzacio: llei de mines,llei ferrocarril,politica lliurecanvista.PERiode liberal moderat(1856-68) es molt conservador i es basa en la corona,exercit,partits moderats,s'alternen el poder dl govern Narvaez i o'donell.
LA Desamortitzacio: representa la confiscacio per par d l'estat de les propietats d la mà morta i la seva venta posterior en subasta publica.Consequencies: augmenta la produccio agraria, increment d poblacio, disminueix els rendiments dels cereals,s'aconsegueix eixuga una part dl deute public.
PRIMERA Guerra carlina(1833-40) (regencia maria cristina),s'inicia pel conflicte dinastic a la mort d FerranVII. Les zones carlines son:Pais Vasc,Cat,Nav i Val.Per tant els carlins seran camperols,clergats,monarquics.Intent de conquerir Bilbao i Madrid. Moroto(carli), sigan el conveni d Belgara am lliberals,el conveni suposa la rendicio carlina.Carles V no ho sabia i no accepta.Continua la guerra pero els carlins perden i Carles s'exilia a França. SEGONA g carlina:(decada moderada 1846-49)guerra"matiners"a Cat,s'inicia x la negativa d Isabel II de casarse am el seu cosi CarlesLLuis.
TERCERA(1872-76):(sexeni revolucionari)S'inicia x la no accpetacio d'Amadeu I.(PV,cat,navarra)Els carlins diuen q si anaven am ells els hi retornaran els furs q hi avia abans dl decret d Nova Planta.Alfons XXIII posa fi a la guerra am un triomf.Guanya i no pren replesaria contra carlins.
SEXenni revolucionari(1868-74): progressistes i democrates estan en contra dl govern liberal moderat q hihavia agut fins aleshores.Es reuneix a Ostende i fan un pacte: Destronar Isabel II,creen juntes revolucionaries,implantar un estat democàtic liberal.Es produeix un pronunciament militar a Cadis (topete).Conseq revolta: familia reial s'exilia a França.
GOVErn provisional(1868-71) format x 2 militars:general Serrano i Prim. Es convoken eleccions generals(Hvotar+25),es desvincula l'esglesia dl poder,es crea una unitat monetaria espanyola,s'aplica lliurecanvism,nova constitució1969. Amadeu I rei. REGnat Amadeu I(1871-3)no va ser aceptat. va suprimir l'esclavatge. en 2 anys canvia 6 cops d govern. 2 conflictes bellics: revoltes cubanes, 3a guerra carlina.
PRimera republica(1873-4)El congres de diputats i senats s'uneixen i acorden procalmar una republica. -R.federal:es desentralitzat, es constitueix apartir d'acors i pactes entre territoris d'1 estat. -Republica unitaria: govern centralitzat.Tot es controla desde un punt. Presidents 1 republica: -Estanislau Figueres.republica federal i va ser escollir per les corts. -Francesc Maragall, republica federal, va dividir espanya en 15 estats federals -Nicolas Salmeron:republica unitari:va posar fi a les
revoltes cantolanistes am lintervencio d lexercit.

Entradas relacionadas: